👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Realism och naturalism

Skapad 2022-05-19 11:26 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi ska nu ganska kortfattat gå igenom vad som hände i slutet av 1800-talet inom litteraturhistorien. Man började eftersträva att avbilda verkligheten så sant och detaljerat som möjligt. Vi kommer att arbeta med området genom att ni får en genomgång av realismen och naturalismen, samt att vi tillsammans läser ett textutdrag ur Émile Zolas roman Thérèse Raquin. Utifrån det textutdraget ska ni besvara några frågor som bl.a. svarar mot kunskapskravet om hur verket har påverkats av det kulturella och historiska sammanhang det tillkommit i.

Innehåll

 

MÅL

Målet med arbetsområdet är att ha grundläggande kunskaper om de olika epokerna och vad som kännetecknar dessa när det kommer till samhälle, människan och litteraturen.

 

ARBETSFORMER

Lektionerna kommer att bestå av föreläsningar samt läsning och analys av text.

BEDÖMNING

Området kommer att avslutas med en kort analys av ett utdrag ur Zolas "Thérèse Raquin".

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9