👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP Writing

Skapad 2022-05-19 11:39 i Almåsgymnasiet A Borås Gymnasieskolor
Gymnasieskola Engelska
I matrisen nedan ser du hur vi lärare har bedömt din uppsats.

Matriser

Eng
NP Writing

F
E
D
C
B
A
Skriftlig produktion och interaktion
Texten uppnår inte kriterierna för E
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar du dig med viss variation, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I interaktion i olika sammanhang, även mer formella, uttrycker du dig relativt tydligt och med visst flyt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder du strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.
Kriterierna för E och de flesta för C är uppnådda
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar du dig med viss variation, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Du formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I interaktion i olika sammanhang, även mer formella, uttrycker du dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder du strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.
Kriterierna för C och de flesta för A är uppnådda
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar du dig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Du formulerar sig även relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I interaktion i olika sammanhang, även mer formella, uttrycker du dig tydligt, relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder du strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.