👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall - Team Tolered

Skapad 2022-05-19 11:51 i Toredalsgatan 41 förskola Göteborgs Stad
Planeringsmall för Kerstinsgårdens förskola, Borås Stad.
Förskola
Planeringsmall för team Tolered. Kopiera, byt rubrik, lägg till medredaktörer och fyll i under rubrikerna. Ta hjälp av de olika exempelfrågorna under varje rubrik, alla frågor behöver inte svaras på.

Innehåll

Målområde (Vart ska vi?)

VAD? Vad är det barnen ska få möjlighet att lära, pröva eller utveckla? 

 

Syfte (Varför?)

Varför ska vi göra detta? 

Koppla läroplanen under denna rubrik.

 

Kartläggning (Var är vi?)

Var befinner sig barnen i sitt lärande?

Vad kan barnen redan om ämnet? 

 

Arbetsmetoder

Hur ska vi undervisa? Vilket förhållningssätt behöver vi ha för att ge barnen möjlighet till utveckling och lärande (t.ex. attityd, synsätt, inställning)?

Hur främjar vi likvärdighet och jämställdhet?

Hur skapar vi förutsättningar för barnen att bli delaktiga och få inflytande?

Behöver vi tillägna oss kunskaper för att kunna bidra med stimulans och utmaningar?

 

Genomförandet av undervisning (Hur gör vi?)

Hur ska vi starta (något som väcker barnens intresse och nyfikenhet)?

Vilka aktiviteter ska genomföras?

När? Var? Av vem? Vilka ska vara med?

Hur länge ska arbetet fortgå?

Hur dokumenterar vi?

 

Uppföljning/reflektion (Hur blev det?)

Vad har barnen/vi lärt oss? Varför blev det så?

Vad fångade barnens intresse? Vilken respons gav barnen? På vilket sätt var de delaktiga?

Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos oss pedagoger?

Vilka svårigheter stötte vi på?

Vad behöver vi utveckla/förändra?

 

Analys 

Vilka förändringar kan vi se?

Hur har undervisningen påverkat barnens progression (utveckling)?

Hur går vi vidare?

Vilka lärdomar tar vi med oss? 

Koppla tillbaka dokumentationen till läroplansmålen och syftet.