👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 8 Svenska: Pedagogisk planering skriva debattartikel och källvärdering.

Skapad 2022-05-19 12:17 i Tornhagsskolan Linköping
Grundskola 9 – 0 Svenska
Vi kommer under de sista veckorna att samarbeta med SO och ni har redan fått delta i en debatt. Nu ska du lära dig hur man skriver en argumenterande text, en debattartikel med tes och argument. Du ska även kunna bemöta motargument och referera till källor. Vi kommer dessutom repetera källkritik och hur man skriver en källförteckning och källvärdering.

Innehåll

Mål:

 • Att kunna skriva en debattartikel och följa språkliga regler
 • Att referera på ett korrekt sätt till källor
 • Att söka information från olika källor och sammanställa dem i en debattartikel
 • Att kunna skriva en källförteckning och en källvärdering 

Arbetssätt:

 • Genomgångar av en debattartikels uppbyggnad och språkliga drag
 • Läsa exempeltexter
 • Analys av debattartiklar, enskilt och i grupp, skriftligt och muntligt
 • Övningar i källkritik

Studiematerial:

 • Presentationer
 • Binogi.se
 • Svenska Direkt 8
 • Kolla källan
 • Textexempel

Bedömning:

 • Du kan skriva en debattartikel
 • Du kan referera till källor på ett korrekt sätt
 • Du kan söka information från olika källor
 • Du kan skriva en källförteckning och källvärdering
 • Du kan skriva korrekt

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9