👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering

Skapad 2022-05-19 13:01 i Harvestadsskolan Linköping
Grundskola 5 – 6 Idrott och hälsa
Under detta område kommer eleven att utveckla sin förmåga att både tolka och använda en orienteringskarta samt tillämpa det i verkligheten.

Innehåll

Innehåll i undervisningen

 Eleven kommer att lära sig hur en orienteringskarta är uppbyggd samt hur de tillämpar kartan. Eleven kommer att självständigt orientera sig i närmiljö med hjälpa av en orienteringskarta samt en kompass.

Arbetssätt i undervisningen

Eleven kommer att jobba med dessa arbetssätt:

  • Teoretiska genomgångar (kartans uppbyggnad).
  • Praktiska övningar (passa karta).
  • Orienteringsbanor.

 

(Begrepp)

Passa karta, kartans färger, skala, väderstreck,

Bedömning/Reflektion

Eleven kommer att bedömas utefter sin förmåga att:

  • Förstå en orienteringskartas uppbyggnad-färger & tecken.
  • Passa en orienteringskarta.
  • Navigera sig fram i närmiljöer genom att hitta olika kontroller. 

(Tidsåtgång)

2-3 veckor

Matriser

Idh
Orientering åk 4-6

Rubrik 1

Visar ej kunskaper
E
C
A
Kartans uppgyggnad
Har viss förståelse för kartan och dess symboler. Visar prov på viss förståelse om skala och väderstreck.
Har god förståelse för kartan och dess symboler. Visar prov på god säkerhet om skala och väderstreck.
Har mycket god förståelse för kartans uppbyggnad, skala samt väderstreck
Orientera sig i närmiljö
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.