👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

S Läsning & boksamtal "Den blomstertid nu kommer"

Skapad 2022-05-19 13:27 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Vi läser/lyssnar på samma ungdomsbok som är skriven av en författare som också är lärare. Medan du läser svara du på en fråga till varje kapitel. Tänk på att det finns inga direkta svar när man läser en skönlitterära bok utan det är din tolkning av innehållet. Sist ska du sitta i en grupp och genomföra ett boksamtal utifrån frågor ni får.
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Vi läser/ lyssnar på en bok och har sedan boksamtal. Efter du läst/lyssnat ska du i samtal diskutera innehållet i boken.

Innehåll

Tidsplan: v 15-22

  • Läsa på egen hand under lektionstid.
  • Kunna ev lyssna på boken, finns i classroom
  • Samtal kring bokens innehåll.

Matriser

Sv SvA
Läsning & boksamtal "Den blomstertid nu kommer"

Godtagbar kunskap
Visa läsförståelse
Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Tolka
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Samtala
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Språkliga strategier (muntligt)
Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.