👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verksamhetsplan ht 22-vt 23 Korsklevegatans förskola

Skapad 2022-05-19 14:01 i Korsklevegatans förskola Göteborgs Stad
Förskola
Verksamhetsplan/ Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Korsklevegatans förskola

Innehåll

 

"Vart är vi" Aug/sep

 

Den pedagogiska miljön

Den sociala miljön

Den fysiska miljön

En kartläggning av den pedagogiska miljön innebär att undersöka utbildningens strategier och stödstrukturer. Att reflektera över hur vi planerar och organiserar undervisningen så att alla barn känner sig kompetenta och upplever att de har goda förutsättningar att leka, lära och utvecklas.

En kartläggning av den sociala miljön innebär att undersöka barns möjligheter till delaktighet och att vara en del av gruppen. Att reflektera över sitt eget agerande och den kommunikation och samspel som råder mellan vuxna och barn och mellan barnen.

En kartläggning av den fysiska miljön innebär att undersöka den fysiska inne- och utemiljön. Att reflektera över hur den fysiska miljön är utformad och hur det ser ut med anpassningar och tillgänglighet.

Hur tar vi tillvara barngruppens intresse och behov vid valet av material och vid planeringen av aktiviteter?

Hur främjar, planerar vi för delaktighet i verksamhetens aktiviteter/undervisning utifrån varje barns förutsättningar och allas lika värde?

Hur främjar lärmiljöerna barns förståelse så att det är tydligt för varje barn: 
 - Vad som ska göras?  - Varför?  - Var?  - När?  - Med vem?  - Hur länge?  - Vad händer sedan? 

Hur främjar vi barns förståelse så att det är tydligt för varje barn: Vad som ska göras? Varför? Var? När?
Med vem? Hur länge? Vad händer sedan?

När och hur låter vi varje barn komma till tals, reflektera och uttrycka sina åsikter?

 

Hur skapar vi en kommunikativ miljö som främjar varje barns språkutveckling?

 

 

Hur använder vi alternativa kommunikationssätt (AKK) såsom bilder, föremål, TAKK?

 

 

Hur ser vi till att leken är tillgänglig och utvecklande för alla barn? 

 

 

 

 

Utvecklingsområde "VART SKA VI"?  Aug/Sep

Normer och värden:

 

Normer och värden:
Omsorg, utveckling och lärande:
Barns delaktighet och inflytande:
Förskola och hem

 

PDK (Plan mot diskriminering och kränkande behandling)

Välj tema/projekt utifrån kartläggning

 

Barns delaktighet

Utveckla samverkan kring barns utveckling och lärande (inklusive utvecklingssamtal).
Implementera Unikum med vårdnadshavare

 

Läroplansmål:

 

Mål mot kränkningar +  välja ett diskrimineringsgrunderna

 

Språk/kommunikation/flerspråkighet
Skapande/estetiska lärprocesser
Matematik
Naturvetenskap och teknik (inkl digital)

 

”intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,”

 

 

Målformulering:
(Vad ska barngruppen lära?)

 

 

Språk/kommunikation/flerspråkighet

 

 

 

 

 

 

Skapande/estetiska lärprocesser

 

 

 

 

 

Matematik

 

 

 

 

Naturvetenskap och teknik (inkl digital)

 

 

Undervisningsaktivitet
(Hur ska det gå till?)

Vilka anpassningar utifrån kartläggningen behöver göras?

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomförande "HUR GÖR VI"? Okt + Jan

 

Normer och värden:

 

Omsorg, utveckling och lärande:

 

Barns delaktighet och inflytande:

 

Förskola och hem

 

Resultat utifrån aktiviteter:
(Lärde barngruppen sig det avsedda?)
Vad ser vi i dokumentationen?

På vilket sätt har barnens lärande förändrats utifrån den undervisning vi genomfört?

Vilken roll har pedagogen haft?
Vilka barns perspektiv/tankar har vi tagit i beaktande?

Kränkande behandling

Språk/kommunikation/flerspråkighet

 

Barns delaktighet

Utveckla samverkan kring barns utveckling och lärande (utvecklingssamtal).

 

Diskriminering

Skapande/estetiska lärprocesser

 

 

Implementera Unikum med vårdnadshavare

 

 

 

 Matematik

 

 

 

 

 

Naturvetenskap och teknik (ink digital)

 

 

 

 

Reflektera "HUR BLEV DET" och hur går vi vidare? Maj/Juni

 

 

Normer och värden:

 

Omsorg, utveckling och lärande:

 

Barns delaktighet och inflytande:

 

Förskola och hem

 

Resultat:
(nytt som tillkommit)

Analys: (Lärde sig barngruppen det avsedda?
Varför ser resultatet ut som det gör?

På vilket sätt har verksamhetens organisation/ förutsättningar t.ex. miljö, material påverkat resultatet

Kränkande behandling

Språk/kommunikation/flerspråkighet

 

Barns delaktighet

Utveckla samverkan kring barns utveckling och lärande (utvecklingssamtal).

 

Diskriminering

Skapande/estetiska lärprocesser

 

 

Implementera Unikum med vårdnadshavare

 

 

 

 Matematik

Naturvetenskap och teknik (ink digital)