👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov åk 9 i biologi 2022 9C

Skapad 2022-05-19 14:08 i Torpskolan Lerum
Sammanställning av samtliga nationella prov i biologi.
Grundskola 9 Biologi

Innehåll

Resultat

Sammanställt resultat från de nationella delproven i biologi vt-2022

De nationella proven består av fyra delprov.

Provbetyget sammanfattar de kunskaper som eleven har visat i det nationella provet och det skall särskilt beaktas i betygsättningen. Det innebär inte att terminsbetyget behöver vara detsamma som provbetyget eftersom terminsbetyget grundar sig på alla kunskaper som eleven har visat i ämnet.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
    Bi
  • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
    Bi
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
    Bi

Matriser

Bi
Nationellt prov år 9 Biologi 2022

Du har ej nått kravnivån.
Provbetyg E
Provbetyg D
Provbetyg C
Provbetyg B
Provbetyg A
Totalpoäng.
Minst 15 belägg
Minst 23 belägg
Minst 29 belägg
Minst 35 belägg
Minst 39 belägg
Nivåkrav
Minst 6 belägg på lägst nivå C
Minst 11 belägg på lägst nivå C
Minst 4 belägg på nivå A
Minst 6 belägg på nivå A