👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi gruppuppgift 8C

Skapad 2022-05-19 14:25 i Bergskolan 7-9 Luleå Kommun BUF
Grundskola 7 – 9 Biologi
Du får fördjupa dig i olika områden gällande sex och relationer.

Innehåll

SEX OCH RELATIONER <3

GRUPPARBETE vt 2022

Start:           v 20, 2022

Redovisning:  vi bestämmer vid höstterminens start

 

Ni ska under 2 veckor (200 min) arbeta i grupp där Ni tillsammans tar reda på relevant information om Ert område. Titta på kunskapskraven så att Ni får med de olika kunskapskraven, tänk även på etik och moral.

 

Frågeställningar, förslag: Vad innebär området? Hur går det till? Vilka drabbas? Hur ser samhället på området? Hur ser lagar, riktlinjer ut? Historiskt, förr och nu? Sverige, övriga världen? Normer? Kravbild, ideal? Sociala medier? Osv osv

 

·       Ofrivillig barnlöshet och adoption                                   

-          Orsaker                       

-          olika lösningar           

-          Regler olika länder                             

-          fosterföräldrar

 

·       Pornografi/Sexuellt våld/Trafficking                         

-          sexuellt våld i hemmet

-          sexuellt våld på arbetsplats               

-          porr                                                       

-          prostitution

-          människohandel

-          vad säger lagen?

 

·       HIV/Aids/Könssjukdomar                                            

-          att leva med HIV                                  

-          HIV i världen                                        

-          Herpes, Kondylom osv                                                 

-          Klamydia, Gonorré osv

-          Symptom och behandling?

-          Vad säger lagen?

 

·       Kön/könsidentitet                                      

-          Kön                              

-          Operationer                                         

-          Olika könsidentiteter                              

-          HBTQIA

-          Normer, ideal, samhällets syn          

 

·       Abort/Preventivmedel                                                 

-          abort – historia                                    

-          abort – nutid                                        

-          Spiral, preventivmedel osv                                          

-          historia, samhället

-          för/nackdelar kön, biverkningar

 

·       Könsstympning / omskärelse           

-          olika kulturer                                       

-          hur går det till?                                    

-          Följder efter ett ingrepp

-          vad säger lagen?

 

·       Ung 2022

-          kravbild                                                 

-          ideal och normer                            

-          samhälle

-          Sociala medier

 

 

Tillvägagångssätt:

 

·       Genom lottning ska ni i gruppen ta reda på mer om ett av nedanstående områden.

·       Gör en planering och frågeställningar att utgå ifrån, fakta om området? Vem gör vad?

·       Arbetet ska vara en fördjupning där ni kritiskt granskar de källor ni använder. Ange alltid källor.

 

Förslag på redovisning: Tvärgruppsredovisning med ljudinspelning. Powerpoint-presentation eller annat.

 

Områdena är följande (hänvisning till sidor i Biologi Direkt-boken för att komma igång)                                           

·       ”Ofrivillig barnlöshet och adoption” s. 246                                                                   

·       ”Pornografi, prostitution, sexuellt våld” s. 242                                          

·       ”Hiv/Aids” s.248 samt ”Könssjukdomar” s.238

·       ”Kön/Könsidentitet” s.230

·       ”Abort” s.237 samt ”Preventivmedel nu och då” s. 236

·       ”Könsstympning/omskärelse s 243

·       “Att vara ung 2022”

 

Hitta fakta på tillförlitliga källor på nätet och i Biologi Direkt samt Gleerups. Rfsu.se 1177.se UMO.se

 

 

Kunskapskrav

E

C

A

 

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.