👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stadsparken - Lugnetvägen utomhusstationer

Skapad 2022-05-20 08:43 i Förskolan Lugnetvägen Falun
Förskola
Vi på Lugnetvägen vill ge barnen möjlighet till mer rörelse, utomhusvistelse och samarbete på ett lekfullt sätt under sin dag på förskolan.

Innehåll

Var är vi?

Vi har en tanke på ett samarbete och vi samarbetar i viss mån med ideer, gemensamma temadagar och ibland genom samarbete rent praktiskt så som påskstationerna och den gemensamma fredagssångsamlingen. Vi upplever att våra barn i nuläget får ta del av utevistelse och rörelse under dagen på förskolan, men ett barn kan aldrig få för mycket frisk luft eller rörelse. 

Vart ska vi?

Vi vill utöka samarbetet mellan äldre och yngre barn, skapa en större gemenskap mellan avdelningarna och mellan barnen i de olika åldrarna. Barnen ska få möjlighet att hjälpa varandra och kunna vara förebilder för varandra, vi anser att ett samarbete mellan olika åldrar blir på ett annat sätt och barnen får möjlighet att ta mera ansvar bland med kompisarna i barngruppen. Målet är även att få in mera rörelse i barnens vardag i kombination med frisk luft. Barn mår bra av att vara utomhus och har enligt forskning lättare för att lära sig och utvecklas utomhus. Med de här utomhusstationerna vill vi en positiv bild av rörelse och utomhusglädje. Ett bra kontinuerligt samarbete mellan avdelningarna skapar en trygghet hos barnen bland alla pedagoger, på sikt hoppas vi att det här ska möjliggöra en smidigare övergång mellan yngre och äldre barnsavdelningen. 

Hur gör vi?

Ute på gården hittar vi på pedagogiskt lekfulla aktiviteter som ska gynna barnens utveckling, dessa aktiviteter ska vara genomförbara för barn inom olika utvecklingsnivåer. Barnen ska själva eller med hjälp av varandra kunna genomföra dessa olika rörelse- och samarbetsstationer. Under rörelsestationerna så kommer det att finnas med en närvarande pedagog som kan hjälpa och vägleda gruppen i uppgiften.

Stationer utomhus

1. Rock ringarna - en samarbetsövning

Barnen ska tillsammans i två mindre grupper med hjälp av rockringar förflytta sig från en sida till en annan. Barnen ska kliva innanför rockringarna och ta med sig följande rockring på vägen mot sitt mål. De två grupperna ska samtidigt komma över till andra sidan så de gäller att hålla koll på den andra gruppen och inte enbart vara snabb. Det huvudsakliga syftet med denna station är att samarbeta och samsas om utrymme. 

2. Slänten - En station med fokus på att ta sig fram på olika sätt

Barnen ska tillsammans komma på olika sätt som de kan ta sig upp och ner för slänten. De kan t.ex. rulla, hoppa, springa, krypa, åla, hålla varandra i handen och smyga. Det huvudsakliga syftet är samarbete, lyssna in varandra och ge en positiv bild av rörelse.

3. Hinderbana - En station som utvecklar barnens motorik

Barnen får gå en hinderbana, samt vid behov hjälpa kompisarna att ta sig igenom hinderbanan. Hinderbanan kan bestå av slalom, balansgång, hopp, kryp m.m. I och med att språk och matematik är två av våra större mål på Lugnetvägen just nu så tänker vi att barnen kan med hjälp av bild och text få instruktioner på hur de ska ta sig igenom hinderbanan. Texten och bilderna ger instruktioner(språk), vi får även in prepositioner/lägesord (språk/matematik). Huvudsakligt syfte samarbete och att ge en mångsidig bild av rörelse. Barnen får dessutom använda sin språkliga och matematiska förmåga.

4. Kottkastning - Pricksäkerhet/Precision/Samarbete/Turtagning

Barnen ska tillsammans mäta upp och prova på att kasta kottar i olika stora hinkar/föremål från olika långa avstånd. Barnen får prova på att mäta upp olika avstånd med måttband/pinnar etc. beroende på hur lång tid gruppen stannar vid stationen. På den här stationen är det huvudsakliga syftet samarbete, turtagning och precision. 

5. Bygg bokstaven - Bokstäver/Samarbete/Teknik

Barnen får tillsammans i gruppen olika uppdragskort där de ska bygga/skapa olika bokstäver tillsammans det här uppdragen kan beskriva att bokstaven ska skapas av ett specifikt material eller så är det valfritt så att barnen själva får välja och använda sin fantasi under uppdraget. Exempel på material som kan användas: plankor/pinnar, kroppen, rita i sanden, stenar, klossar och kottar. Det huvudsakliga syftet i denna aktivitet är samarbete, kreativitet samt skriftlig förmåga.

Dokumentation/ reflektion

Vi tar kort under dagen på de olika aktiviteterna så att barnen i efterhand kan reflektera och diskutera kring det vi har gjort. Vi frågar barnen vad de tyckte om stationerna efter att ha fullföljt stationsbanan, för att kunna anpassa och utveckla konceptet ytterligare utefter barnens intressen, behov och feedback, dessutom så får även pedagogerna delta i utvärderingen utifrån ett barnperspektiv. 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18