👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar förskola med hjälp av sopsamlarmonster Projektplanering4a_Projektutvärdering_Farsta_förskolor

Skapad 2022-05-20 09:48 i 182321 Förskolan Rymden Stockholm Farsta
Förskola
Projektet vi arbetat med tillsammans med barnen är hållbar förskola. Till vår hjälp har vi valt att samarbeta med sopsamlarmonster.

Innehåll

Projektutvärdering:

 

 • Hur har barnen haft inflytande i projektet?

Välkomnat funderingar och tankar från barnen 

Vi har lagt upp arbetet med projektet efter barnens intresse och nyfikenhet t.ex. våra barn har ett stort intresse för fordon, vilket får in oss på sopbilen och dess arbetsområde.

Vi har fokuserat på att jobba hållbart i vårt skapande. Vi återvinner och är försiktig i vårt användande av material. 

Vi på Solen har skapat vårat eget sopsamlarmonster, barnen har själva utformat och bestämt hur det ska se ut och vilket material som ska användas. Tillsammans har vi pratat mycket om att man kan återanvända det mest i skapandeprocessen.  

 • Hur reflekterade vi med barnen?

Pratar och reflekterar mycket i samtal under den dagliga verksamheten. 

Visar barnen det vi lägger ut som lärloggar.

Tittar på kort vi tagit och samtalar tillsammans

 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett i gruppen? Hur vet vi det?

Barnen källsorterar dagligen. Under promenader är de uppmärksamma på saker som ej hör hemma i naturen. Pratar om det.

 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett hos det enskilda barnet? Hur vet vi det?

Vid t.ex. måltider säger barnet till att det vill slänga matresterna i Kompostina. Det enskilda barnet hjälper till och väcker intresse hos de andra barnen.

 • Hur har barnen fått syn på sitt eget/andras lärande? Hur vet vi det?

De tar efter varandras lärande och ger ringar på vattnet. De äldre barnen har varit bra ambassadörer för våra nya barn som börjat under terminen. 

 • Hur har vår organisation fungerat?

Vi pedagoger har dagliga samtal om vad som händer i projektet. Dock behöver vi avsätta tid för reflektion.

 • Hur har den pedagogiska miljön fungerat?

Vi har gjort det bästa av det vi har, tydliga sorteringshörnor.

 • Hur har vårdnadshavarna involverats?

Genom lärloggar på skolplattformen, dagliga samtal, uppföljningssamtal samt utvecklingssamtal. 

 • Vad blev bra/mindre bra? Varför?

Bli bättre på att fördjupa oss vidare i vad som händer med t.ex. matsorteringen. Vi har jobbat i smågrupper men det har varit svårt att hålla oss till de grupper pga. bortfall bland personal och barn samt även inskolningar. 
Vi känner att vi lagt grunden och att vi under höstterminen kanske kan fokusera på att jobba med att fördjupa oss

 • Vad är vi mest stolta över i projektet?

Att hållbarheten inte längre bara är ett projekt utan nu en del av verksamheten. Vi har hittat ett bra material som utformats av Hässleholm miljö, som engagerar både personal och barn och vårdnadshavarna.

 • Vår viktigaste lärdom inför framtida projekt?

Hur vi kan hålla projektet igång som planerat. Vad vi lärt oss är att vi alltid behöver ha en alternativ plan. Projektet ska inte bli lidande av att organisationen haltar.

 • Vilka erfarenheter har vi gjort under året som kanske kan bli till beprövade erfarenheter?

Att inte lägga för hög ribba på oss själva och barnen. Kvalitet inte kvantitet