👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 4B kapitel 4

Skapad 2022-05-20 10:29 i Parkskolan Kristianstad
Grundskola 4 Matematik
I kapitel 4 arbetar vi med stora tal, multiplikation och division.

Innehåll

Pedagogisk planering – Matematik: Favorit Matematik 4B kapitel 3

: Stora tal, multiplikation och division.

Syfte: (Förmågorna vi tränar)

  • Förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • Förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • Förmågan att föra och följa matematiska resonemang.

 

Konkretisering: (Detta kommer du lära dig)

Du ska känna dig säkrare på att omvandla olika enheter mellan varandra.

Du ska kunna:

Hantera positionssystemet och förstå tusental och hundratusental.

Jämföra heltal.

Begreppet avrunda.

Multiplikation och division med uppställning. 

 

Arbetssätt: (Såhär kommer vi jobba)

Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner. Vi kommer att arbeta med Favorit matematik 4B, problemlösningsuppgifter och laborativa övningar.

Bedömning: (Såhär visar du vad du kan)

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas:

  • I gemensamma diskussioner
  • I arbete med dina uppgifter
  • genom avslutande diagnos och prov.

Matriser

Ma
Favorit matematik 4B kapitel 4

Förmåga ej godkänd eller ej besvarad.
E
C
A
Problemlösning
Brister på ett ställe i en av uträkningarna men är på rätt väg.
1
2
Begrepp
10-13
14-17
18-20
Metod
6-8
9-11
12-13
Resonemang/kommunikation
Ett bra försök
1
2