👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djuren på Djuris - Barnen födda 18

Skapad 2022-05-20 10:55 i Stjärnans Förskola Skellefteå FSK/GR
Värdegrundsarbete med barnen födda - 18
Förskola
Empati är något som ständigt behöver utvecklas. Tillsammans med barnen kommer vi arbeta flitigt med empati och konflikthantering.

Innehåll

Var är vi?

Vi upplever att barnen har bristande respekt för varandra. De hamnar lätt i konflikter och istället för att på egen hand försöka lösa konflikten så går de direkt till pedagog, eller använder sig av slag/putt och dylikt. 

Barnen är medvetna om HUR man ska agera mot andra men har svårt att själv leva sig in i situationen. De behöver utmanas att ta ett steg tillbaka för att inte direkt agera utan att reflektera över alternativa lösningar. 

Var ska vi?

Vi vill att barnen ska på ett naturligt sätt lösa olika typer av konflikter på egen hand. Barnen ska visa empati och respekt samt få ökad förståelse för allas olikheter. Vi behöver ge barnen verktyg för att hantera sina känslor. 

Hur gör vi? 

Vi kommer arbeta med materialet Djuren på djuris, där har vi valt ut några teman som vi kommer fokusera extra mycket på. Tillsammans med barnen kommer vi se avsnitt för att sedan göra passande aktiviteter. Under arbetetsgång kommer vi göra nya nulägen för att se hur vi ska arbeta vidare.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18