👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spela, sjunga och skriva låtar VT-22

Skapad 2022-05-20 11:39 i Stadsskogenskolan Alingsås
Grundskola 5 Musik
Den här terminen har vi sjungit, spelat melodispel och ackordspel på piano. Vi har skrivit låtar i grupp och dessutom jobbat med olika instrument och instrumentgrupper. I matrisen kan du läsa vad du har jobbat med och vad du kan öva på för att utveckla ditt spel eller ditt låtskrivande.

Innehåll

Vi spelar olika låtars melodier på piano, ackordspel på piano i Despacito, sjunger olika låtar och skriver egen musik under VT-22. I slutet av terminen jobbar vi också med att lära oss olika instrument och vilken instrumentgrupp/familj som de tillhör.  

 • Ackordinstrument: piano
 • Meldispel: piano
 • Sång
 • Låtskrivande i grupp
 • Instrument och instrumentgrupper

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Spela melodi, ackord och skriva låtar

Här kan du läsa hur du kan utveckla ditt spel. OBS! Det är inte nivåer i matrisen.

Melodispel piano

Tangenternas namn
Att hitta rätt bland alla tangenter kan vara svårt. Det finns ett tydligt mönster där tangenterna utgår från alfabetets bokstäver från A till G (A, B, C, D, E, F, G) och därefter börjar de om.
Du har visat att du förstår att tangenterna ligger i bokstavsordningen A-G och att det därefter börjar om. Öva lite på att hitta en startton (tips är C som ligger vid vänstra sidan av de två svarta. CDEFGABC är hela skalan i så fall.)
Du har visat att du förstår att tangenterna ligger i bokstavsordningen A-G och har hittat en startton som är rätt. Du har också visat att du vet att de olika tonerna ligger på samma ställe i mönstret (2svarta/3svarta).
Du har visat att du förstår att tangenterna ligger i bokstavsordningen A-G och har hittat en startton som är rätt. Håll koll på att de olika tonerna alltid ligger på samma ställe i mönstret (2svarta eller 3svarta).
Spela melodispel
Du spelar en svårare låt på pianot och gör det med både flyt och rätt rytm. Öva på att spela flera låtar för att utveckla ditt spel.
Att spela efter tangenternas namn kan vara svårt. Om du vill kan du öva med de laminerade pianotangenterna och skriva upp tangenternas namn där. Då går det lite lättare i början.
Du spelar en enklare låt (ex Lilla snigel, blinka lilla stjärna eller Havanna) eller en del av en svårare låt (ex Titanic eller Faded) på pianot. Öva på svårare låtar så kommer du att utveckla ditt melodispel.
Du spelar en svårare låt på pianot (ex Titanic, Faded eller Take on me). Öva på att spela rätt rytm och att spela med flyt.

Ackordspel piano

Du spelar tre toner i ackordet och gör det oftast med flyt. Fortsätt jobba med tre toner i ackordet och att lägga till bas-ton i vänster hand.
Fortsätt att jobba med olika kompstilar för att variera ditt spel.
Du spelar med ackordet i högra handen och bastonen i den andra och spelar oftast med flyt. Fortsätt öva på att byta mellan ackorden så att det blir lättare att spela i tempo.
Fortsätt jobba med att hitta rätt toner på pianot. Titta på mönstret. Bygg därefter dina ackord genom att räkna.

Tajming, flyt och personligt uttryck

Du spelar eller sjunger på något instrument i viss mån med tajming.
Du sjunger eller spelar på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Du sjunger eller spelar på något instrument med god tajming och med passande karaktär.
Du spelar gärna men gör det helst själv i ditt eget tempo utan att någon annan hör.

Skriva låt i grupp. Gruppen som helhet har redovisat en låt som har:

Du och din grupp har skrivit en låt med en vers.
Du och din grupp har skrivit en låt med en refräng.
Låten har en text med passande rytm.
Låten har en text med passande melodi.