👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion: Etik och moral v.18-22

Skapad 2022-05-20 12:18 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Ofta ställs vi människor inför svåra val och beslut i livet. Du ska efter detta moment bli medveten om olika synsätt och bli bättre på att se beslut utifrån olika perspektiv.

Innehåll

 

 

Kunskapsmål för arbetsområdet - Du ska:

ü  Kunna förklara och använda dig av några centrala begrepp.

ü  Lära dig att tillämpa några etiska modeller.

ü  Kunna resonera kring några etiska frågor med hjälp av några etiska modeller.

 

Undervisning och arbetssätt:

Du kommer att lära dig genom gemensamma genomgångar, gruppdiskussioner, filmer, muntliga och skriftliga gruppuppgifter.

 Vi utgår från ett kopierat häfte.

Bedömning:

Vi kommer att bedöma dina kunskaper genom ett skriftligt prov.

Prov: 9A + 9B den 1/6

 

Ord och begrepp att kunna förstå och använda i dina resonemang:

 

ü  Etik

ü  Moral

ü  Dygd

ü  Konsekvensetik

ü  Pliktetik

ü  Sinnelagsetik

ü  Dygdetik

   Situationsetik

ü  Dilemma

ü  Värdering

ü  Påföljd

ü  Identitet

ü  Norm

ü  Gyllene regeln

   Ändamålet helgar medlen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Religion: Etik och moral

E
C
A
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i väl fungerande sätt.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.