Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Våren årskurs 1 talområdet 0-20

Skapad 2012-06-17 11:44 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Talområde 0-20 med fokus på addition och subtraktion, begrepp och positionssystem, likhetstecknets betydelse, ordningstal, klockan heltimme, mönster och geometriska former.
Grundskola 1 Matematik
Under den här terminen kommer du att få upptäcka mer av matematikens magiska värld. Kan du grunden i matematiken så kommer din matematiska värld att utvecklas, sök bara mönstret i matematiken. Lycka till! önskar Mattemusen.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Centralt innehåll

Du skall utveckla din förmåga att:

 • Använda talen upp till 20 i addition och subtraktion
 • Träna på att dela upp talen och räkna med talkamraterna
 • Känna till vad likhetstecknet betyder
 • Träna på olika sätt att räkna (strategier)
 • Jämföra talens storlek och placera dem rätt på tallinjen.
 • Förstå begreppen dubbelt och hälften samt udda och jämna tal
 • Räkna till 100 och träna ordningstal
 • Träna på att räkna med talen 0-100 (hela 10-tal)
 • Fortsätta enkla mönster och talmönster
 • Känna igen de geometriska formerna kvadrat, rektangel, cirkel och triangel
 • Träna på klockan, heltimme

 

 

 

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att :

Ha gemensamma genomgångar, prata matematik och olika strategier

Arbeta praktiskt enskilt och tillsammans med andra

Diskutera problemlösningar

Spela spel

Uppskatta genom att göra olika undersökingar

 

 

Detta ska bedömas...

Vi gör fortlöpande observationer och diagnoser under terminen.

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Kan ordningstalen 0-20 och talens grannar.
 • Kan forma siffrorna rätt.
 • Kan förklara sambanden mellan addition och subtraktion.
 • Kan räkna med talen 0-20 i addition.
 • Kan räkna med talen 0-20 i subtraktion.
 • Kan räkna addition och subtraktion med hela tiotal.
 • Kan hel och halvtimme på klockan.
 • Kan känna igen och benämna cirkel, kvadrat, triangel och rektangel.
 • Kan förstå begreppet udda och jämna tal.
 • Kan använda och förstår begreppen hälften och dubbelt.
 • Kan uppskatta och jämföra längd utifrån sig själv.
 • Kan jämföra, uppskatta och mäta volym
 • Kan använda tabeller och enklare diagram

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: