👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering4 -Linden

Skapad 2022-05-22 21:10 i Test Gubbängen förskola Stockholm Farsta
Förskola
Hur kan vi och barnen lära oss att vårda den hållbara utvecklingen i olika livssituationer? Ett sätt att genomföra denna process är att ge barnen på Linden många olika möjligheter att prova samt att lära sig utforska med omtänksamhet mellan kompisarna och omgivningen genom olika lärande områden.

Innehåll

Syfte med projektberättelse

Projektberättelsen görs för att vi tillsammans med barnen knyter ihop och visa de processer som barnen har varit en del av under året. Den här sammanställningen delar vi med oss av till vårdnadshavarna. 

Projektberättelse:

 Under början av detta läsår var pandemin fortfarande här och därför följde vi Folkhälsomyndigheternas råd och var utomhus för det mesta. För att barnen varken skulle uttråkas eller sluta med utforskandet/lärandet var det viktigt att vi kontinuerligt planerade verksamheten på ett sätt som just passar barnens omsorg och lärande. Vi välkomnade barnen som precis börjat hos oss och skulle få ta del av en massa skoj och lärande.

De fick ta del av lärandet genom ett slags schema ( årshjulet) som bygger på att vi varje månad introducerar och fokuserar på ett specifikt utbildningsområde som exempelvis språk, matematik, naturkunskap, musik, dans, skapande m.m. Vi gjorde en bunt med olika saker under detta otroliga år. Sakerna vi gjorde fick vara vad som helst så länge den hållbara utvecklingen inte stördes på något vis. Vi skulle istället hjälpa till med den och lära barnen hur man gör för att inte förstöra för vår värld ur varken social, ekonomisk eller ekologisk synpunkt och istället utveckla den. Vi arbetade därför mycket med hur man tar hand om miljön såväl som varandra. Allt arbete var formulerat och uttryckt på ett sätt anpassat för barnen. 

Vi har som sagt varit utomhus för det mesta under den större perioden av året. Skogen har alltid varit populär bland barnen och därför är det tur att förskolan ligger så nära skogen. Nu kunde vi besöka den väldigt ofta och dessutom utveckla den sociala hållbarheten. Barnen lärde sig ifrån varandra och skapade fina relationer till naturen samt till pedagogerna. Barnens relation till skogen blev ett viktigt och framgångsrikt arbete för detta läsår.  

Varje dag fick barnen utforska naturen och barnens intresse till naturen gav oss möjligheten att välja skogen som projekt. Ekonomisk hållbarhet följde vi genom att använda pinnar från marken, Löv, Kotte och m.m. som material för barnens skapande, och den ekologiska hållbarheten genom att ta hand om naturen, inte störa andra livsformer och inte skräpa ner på något vis. 

 

 

Olika lärande område i års hjulet. 

 

Språket

Vi arbetar med språk på en rad olika sätt. Vi läser böcker för barnen utomhus, använder Ugglo-appen för att spela upp olika sagor och ljudböcker för barnen, lär oss namn på saker och ting i omgivningen m.m. Språket är ett viktigt kommunikationsmedel som barnen mer och mer börjar använda. Språket leder till färre missförstånd inom lek dessutom. Det finns även andra fördelar med språket, som att hjärnan utvecklas när ordförrådet växer m.m.

 

 

Matematik :

Vi har arbetat med matematik genom att vi vid många tillfällen räknar, jämför storlek och mönster på saker som vi möter på här på förskolan. Exempelvis räknar vi antalet pinnar i skogen, jämför formerna på olika löv, jämför mönstren på leksakerna osv. Barnen sorterar även och bygger en massa i olika stationer. Dessa kunskaper och färdigheter kan användas i framtiden när barnen växer och går i skolan exempelvis. Att kunna baserna till en del matematik underlättar för skolgången då du redan kan en del.

 

 

Estetik och teknik

Vi har skapat mycket med barnen både inomhus på avdelningen och ute på gården. Vi har valt färger med skadefria medel som inte på något finurligt sätt skulle kunna skada naturen. Barnen skulle därför kunna använda färgen för att måla på snön och annat material som barnen samlat från gården eller i skogen. Estetiken är viktig för barnen då deras inlärningsförmåga utvidgas. Dessutom är det väldigt roligt och barnen använder alla sina sinnen för att åstadkomma bästa resultat. Vi har som sagt målat väldigt mycket, men vi kan inte glömma pjäserna och alla sagostunder vi haft tillsammans där barnen också fått delta. Ett exempel är när vi spelade bockarna Bruse samtidigt som vi berättade den. Dramatik är något som uppskattas av de nyfikna barnen. De har lärt sig en massa andra saker där några av dem är vissa rittekniker och hur hjul roterar. De har lärt sig funktionen för vissa prylar såsom penseln, limmet och spray-flaskan.

 

  

 

Musik och rörelse

Musikområdet har vi arbetat med genom en rad olika sätt. Vi låter barnen lyssna på vinden, på löven när vinden blåser på dem, fågelkvitter och andra ljud och läten som naturen har att bjuda på. Vi har också lyssnat på en massa musik, sjungit och utforskat olika instrument. Vi dansar och rör på oss till musik dagligen. Musiken väljs oftast av barnen.  

 

 

Naturkunskapen

I detta område lär vi oss mycket om hur vi tar hand om naturen och hur naturen fungerar. Mycket av den ekologiska hållbarheten lär vi oss om i just detta område. Vi har pratat om hur man tar hand om naturen och förklarat för barnen varför det är viktigt med regn eller när löven byter färg och ramlar från träden och när det sedan växer nya exempelvis. Barnen visade tidigt ett intresse för myrorna i myrstacken som ligger vid staketet. De har även stött på myror och myrstackar i skogen när vi varit på besök där. Barnen har även lärt sig namn på olika organismer och vi har även pratat lite extra om mossor. Vi har planerat olika lärande sätt för att ge barnen möjlighet att skapa och utforska både digitalt och analogt.

 

 

Hållbar utveckling

Barnens noggrannhet har vi haft nytta av när vi städade gården från allt skräp. Vi återanvände saker såsom glasburkar, toa papper och sorterade skräp. Vi tänker även på att inte konstant tända och släcka lamporna eller hålla kranen öppen för länge. Elektricitet kostar och vatten tar slut. Vi tänker på vilka följder som kan förekomma om vi inte tänker på den ekologiska och ekonomiska hållbarheten som i just dessa situationer. Hållbarheten var ett stort och viktigt moment av barnens lärande under detta läsår och vi arbetar ständigt med social och ekonomisk samt ekologisk hållbarhet. 

 

 

 

Digitalisering

Vi har utvecklats mycket när det gäller att använda olika digitala verktyg i barnens lärande. Barnen har rätten att testa och utforska med dem. Vi reflekterar med barnen digitalt och en stor del av lärandet sker via digitaliseringen.

 

 

Traditioner

Vi firar många olika traditioner och händelser i förskolan som jul, förskoledagen, barnkonventionen och det gör vi genom att sprida glädje och lärande. Barnen får veta lite om bakgrunden till traditionen och varför den firas och får delta i firandet. Mycket skoj ingår under sådana dagar. Det kan vara allt från att dansa runt granen till att få se en teaterpjäs.

 

 
 
 
 
 

 Nu är våren här och barnen har gått på förskolan ett tag och lärt känna sin omgivning. Inskolningsbarn får vi då och då och därför upplevs den sociala hållbarheten samt nyfikenheten hos dem konstant. Men det gäller även de barnen som gått hos oss under en lägre period. Vi vill gärna fortsätta med detta projekt under nästa läsår och kanske koppla det till ett annat område som intresserar barnen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 
  Lpfö 18
 • spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18