👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktivitet - Hemkunskap T 4-6

Skapad 2022-05-22 22:13 i Blästadsskolan särskola Linköping
Hygien och rengöring - hkk 4-6 grundsärskolan
Grundsärskola 4 – 6 Vardagsaktiviteter
Vi arbetar med matlagning och bakning genom praktiska moment samt teoretiska som att följa recept och benämna samt använda olika redskap i köket. Vi arbetar även med olika sysslor kopplade till matlagning och bakning som att diska, duka och städa. Lektionerna innefattar även att få kunskap gällande vad som är hälsosamt för kroppen utifrån kostcirkeln, sömn och motion.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi arbetar med matlagning och bakning genom praktiska moment samt teoretiska som att följa recept och benämna samt använda olika redskap i köket. Vi arbetar även med olika sysslor kopplade till matlagning och bakning som att diska, duka och städa. Lektionerna innefattar även att få kunskap gällande vad som är hälsosamt för kroppen utifrån kostcirkeln, sömn och motion. 

Här kommer du att:

- öva på att läsa och följa recept med instruktioner utifrån bildstöd. 

- öva på olika metoder för att baka och att laga mat.  

- använda redskap och teknisk utrustning vid bakning, matlagning och måltider. 

- öva på att använda redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt, t ex kniv.  

- öva på att diska för hand och att ställa in disk i diskmaskin.  

- duka till måltider samt städa efteråt.

- delta i måltider och öva på ett trevligt bordsskick.

- prata om sambanden mellan mat och hälsa utifrån kostcirkel samt levnadsvanor gällande sömn och motion. 

- öva på ord, begrepp och symboler för att utvärdera arbetsprocesser. 

 

Du ska känna till och kunna använda följande begrepp:

- recept, laga mat, baka, koka, steka, kastrull, stekpanna, bunke, bestick, elvisp, 

 

Du kommer att lära dig genom:

- Att vara delaktig på lektionerna vid praktiska moment som matlagning, bakning och diskning.  

- Att utgå från recept med Inprint bilder som stöd vid matlagning och bakning. 

- Att benämna samt använda olika redskap och teknisk utrustning i köket. 

- Information samt arbetsblad gällande vad som är hälsosamt för kroppen utifrån kost, sömn samt motion. 

- Arbete med läroappar på Ipaden gällande mat och köksredskap.

- Filmer med bakning, matlagning samt vad som är hälsosamt för kroppen utifrån kostcirkeln.

 

Du visar vad du har lärt dig genom att: 

- Delta vid olika praktiska moment och efter förmåga utföra dessa då recept med Inprintbilder används vid bakning och

   matlagning samt diskning och städning.

- Berätta med ord, tecken som stöd eller peka på Inprintbilder gällande benämning av olika redskap och teknisk

  utrustning samt hantera dem på ett fungerande och säkert sätt efter förmåga.  

- Visa med tecken som stöd, peka på Inprintbilder eller berätta med ord vad som är hälsosamt för kroppen gällande

  olika slags mat.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
  VAA  4-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  4-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  VAA  4-6
 • Samband mellan mat och hälsa.
  VAA  4-6
 • Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.
  VAA  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
  VAA   9
 • I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven kan laga mat och genomföra andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
  VAA   9
 • I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
  VAA   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VAA   9