👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ugglums Karneval 2022

Skapad 2022-05-23 08:41 i Ugglums fritidshem Partille
Det här är en exempelmall som du kan använda för att planera, genomföra och analysera aktiviteter på fritidshemmet.
Grundskola F – 5
Ett festligt och färgglatt tåg som promenerar runt Sävedalen och sprider musik, färg och glädje för att sen samlas på gräsplanen och äta gott och titta på uppträdanden tillsammans

Innehåll

VAD SKA ELEVEN LÄRA SIG, FÖRMÅ OCH FÖRSTÅ? (MÅLFOKUS)

* Vi vill att eleverna ska få uppleva glädje och gemenskap tillsammans
* Vi vill uppmärksamma eleverna på olikheter och att olika är lika bra
* Vi vill visa upp vårt fina fritidshem i vår närmiljö och sprida glädje och musik 

 

HUR SKA VI GENOMFÖRA DET? (AKTIVITETSPLAN)

Karnevalen går av stapeln tisdag 31/5-22. Vi pratar om och visar klipp från olika karnevaler runt om i världen, såsom Hammarkullefestivalen, karnevalen i Rio de Janeiro etc. och vi uppmärksammar också diskrimineringsgrund "sexuell läggning" och Pride. Innan karnevalsdagen har våra elever tillverkat musikinstrument av olika slag och även tillverkat dekorationer att smycka gräsplanen med. Under tisdagen hjälps vi åt att smycka gräsplanen (2:ornas pedagoger har det övergripande ansvaret). Pedagogerna i 1:orna håller i musiken och "Öppen scen" och föranmälning krävs senast onsdag 25/5 - 2 bidrag/klass. Vi använder alla de musikspelare som vi har på skolan - viktigt att alla musikspelare laddas dagen innan! Vi startar karnevalståget ca 14:10 och går i parad ner till ICA Prima och sedan upp till skolan igen. Under tågets gång spelar vi musik och dansar. Väl tillbaka på skolan, ca 14:30, äter vi mellanmål (pizza och festis), som serveras utomhus. Därefter samlas vi på gräsplanen där vi har "öppen scen". Vi uppmuntrar till att ta på sig färgglada kläder och vårdnadshavare som är intresserade är välkomna. 

 

Koppla till Läroplanen nedan. Scrolla ner för att hitta kapitel 4. 

Stödfrågor

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • synliggöra och med eleverna diskutera hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter, samt hur könsmönster kan begränsa egna livsval och livsvillkor,
  Gr lgr11
 • planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -