👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mårbacka förskola 22-23 SKA O,U&L: Naturvetenskap

Skapad 2022-05-23 12:13 i Mårbacka förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Naturvetenskap

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Lpfö 18

 

Varför ska vi arbeta med detta?

 

Väcka lust och intresse för att undersöka och experimentera med olika material. 

Utveckla barnens kunskaper om naturvetenskap tex använda sig av rätt begrepp, ställa frågor och hypoteser samt reflektera.

 

Hur arbetar vi?

 

Vi delar in barnen i ännu mindre grupper för att skapa bästa förutsättningar för undervisning och lärande.  I mindre grupper har barnen möjlighet att komma med frågeställningar och funderingar och har lättare att koncentrera sig och hålla focus.

 

Vi är nyfikna och medforskande pedagoger. 

 

Vi gör promenader till skogen/stora stenen och i närmiljön

 

Vi använder vår gård till att upptäcka och utforska.

 

Vi använder oss av material; vattenrännor, insektshinkar, förstoringsglas, Bertas experiment,. den digitala förstoringspucken  och annat experimenterande material.

 

Vi introducerar materialet Väpplarna för de äldsta barnen

 

Vi genomför civilförsvarets utbildning "Hitta Vilse" med blivande sexåringar.(våren)

 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

 

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?