👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avslutning svenska 3 (2022)

Skapad 2022-05-23 13:14 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Detta är det avslutande momentet för svenska 3. Här kommer era kunskaper testas en sista gång. Titta på er lägeskoll där ni kan se hur ni ligger till i kursen.

Innehåll

Vi börjar nu närma oss slutet av svenska 3. Under detta avslutande moment har man möjlighet att komma och visa upp sina kunskaper. Alla uppgifter är valfria och skrivs i DigiExam. De ska genomföras i klassrummet och lämnas in i slutet av respektive lektion. 

Matriser

Sve
Avslutning svenska 3 - språkhistoria

Respons till språkhistoria

--->
--->
--->
Ny nivå
Ny nivå
Språkhistoria
Uppvisade kunskapskraven för E
Övervägande del för C.
Uppvisade kunskapskraven för C
Övervägande del för D
Uppvisade kunskapskraven för A.

Sve
Avslutning svenska 3 - retorik

Retorikanalys

--->
--->
--->
Vetenskapligt skrivande och hantera källor
Övervägande del för C.
Retorikanalysen visar på viss säkerhet i analyser och resonemang Den är sammanhängande och/eller väldisponerade och besvarar frågorna Den ger rimliga svar och relevanta tankar och slutsatser från källorna Texten följer i huvudsak skriftspråkets normer och eventuella citat eller referat är korrekt angivna Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Retorikanalysen visar på säkerhet i analyser och resonemang Den är sammanhängande och/eller väldisponerad och besvarar väl frågorna Den ger skickliga svar och relevanta tankar och slutsatser från källorna Texten följer i huvudsak skriftspråkets normer och eventuella citat eller referat är korrekt angivna Språket är träffsäkert, klart, varierat och överlag välformulerat.
Formulera en tes och argumentera
Retorikanalysen har en tydlig/tes och har välgrundade argument för den
Retorikanalysen har en tydlig/tes som den håller konsekvent och har välgrundade argument för den
Retorikanalysen har en tydlig tes som den håller konsekvent och har välgrundade och nyanserade argument för den, som även ger andra infallsvinklar.
Retoriska begrepp analys
Retorikanalysen använder med viss säkerhet retoriska begrepp från t.ex. partesmodellen, stilfigurer och diskuterar ethos, logos, pathos för att göra en enkel talanalys
Retorikanalysen använder med säkerhet begrepp från t.ex. partesmodellen, stilfigurer och diskuterar ethos, logos, pathos för att göra en utförlig talanalys
Retorikanalysen använder med god säkerhet begrepp från t.ex. partesmodellen, stilfigurer och diskuterar ethos, logos, pathos för att göra en utförlig och nyanserad talanalys

Sve
Avslutning svenska 3 - litteratur

Litteraturanalys

--->
--->
--->
Vetenskapligt skrivande och hantera källor
Litteraturanalysen visar på viss säkerhet i analyser och resonemang Den har en tydlig struktur och besvarar frågorna kortfattat, men svaret kan byggas ut mer Den ger rimliga svar relevanta tankar och slutsatser från källorna Texten följer i huvudsak skriftspråkets normer och eventuella citat eller referat är korrekt angivna Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Litteraturanalysen visar på viss säkerhet i analyser och resonemang Den är sammanhängande och/eller väldisponerade och besvarar frågorna Den ger rimliga svar och relevanta tankar och slutsatser från källorna Texten följer i huvudsak skriftspråkets normer och eventuella citat eller referat är korrekt angivna Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar
Litteraturanalysen visar på säkerhet i analyser och resonemang Den är sammanhängande och/eller väldisponerad och besvarar väl frågorna Den ger skickliga svar och relevanta tankar och slutsatser från källorna Texten följer i huvudsak skriftspråkets normer och eventuella citat eller referat är korrekt angivna Språket är träffsäkert, klart, varierat och överlag välformulerat.
Formulera tes och argumentera
Litteraturanalysen har en tydlig idé/tes och har välgrundade argument för den
Litteraturanalysen har en tydlig idé/tes som den håller konsekvent och har välgrundade argument för den
Litteraturanalysen har en tydlig idé/tes som den håller konsekvent och har välgrundade och nyanserade argument för den, som även ger andra infallsvinklar.
Litteraturanalys
Litteraturanalysen är en textnära litterär analys Den använder med viss säkerhet litterära begrepp och belägg från texterna i sina tolkningar av innehåll och budskap
Litteraturanalysen är en utförlig och textnära litterär analys. Den använder med viss säkerhet litterära begrepp och väl valda belägg från texterna i sina tolkningar av innehåll och budskap
Litteraturanalysen är en utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys. Den använder med säkerhet litterära begrepp och väl valda belägg från texterna i sina tolkningar av innehåll och budskap