👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bästa världen åk 5

Skapad 2022-05-24 08:56 i Harvestadsskolan Linköping
Planering för Bästa världen åk 5. Samverkansprojekt mellan Linköpings kommun, Tekniska verken och Kolmårdens Djurpark.
Grundskola 5 Biologi Samhällskunskap Fysik Svenska som andraspråk Svenska Teknik Kemi
Hej och välkommen med på en hållbar resa där du är med och bestämmer vart vi ska. Vi har bara ett jordklot och i en värld där vi ständigt blir fler människor är vår tids stora utmaning att ta vara på de resurser vi har. Hur gör vi det? Hur hänger allt ihop? Och vad kan var och en göra för att bygga ett hållbart samhälle? Målet i sikte är - Bästa världen!

Innehåll

Syfte:

Ingenting försvinner och allting kommer någonstans ifrån. Var rädd om resurserna!

I Bästa världen ska vi lära oss om avfall i tre delar.

Del 1: Ingenting försvinner! – så funkar det i Linköping.

 • Lokalt om avfall och sophantering i Linköping
 • Avfallstrappan

Del 2: Inspirationsdag på Kolmården

 • Besök på Kolmården
 • Globalt om djur, avfall och föroreningar
 • Hur vårt beteende påverkar naturen

Del 3: Vad kan vi göra?

 • Vad vi kan göra i vardagen?
 • Förebygga, återbruk och återvinning
 • Miljöproblem
 • Redovisning

Bästa världen - Avfall

 

Lärandemål - Det här ska du kunna

 • Vad är avfall och osynligt avfall
 • Hur källsorterar man
 • Vad är den gröna påsen
 • Tekniska system förr och nu

 

Undervisning och arbetssätt

 

Under arbetsområdet kommer vi ha gemensamma genomgångar och diskussioner, titta på film, läsa texter, göra quiz. Som elev kommer man kunna redovisa det man lärt sig genom att göra ett kollage, skriva texter och spela in filmer.

 

Bedömning

 

Som elev kommer man kunna redovisa det man lärt sig genom att göra ett kollage, skriva texter, spela in filmer och via ett prov.

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11

Matriser

Fy Sv Sh Bi Tk Ke SvA
Bästa världen åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samtala och diskutera
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du på väg men når ännu inte kunskapskraven
Du kan samtala och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk, energi, miljö, teknik och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor, uttrycka dina egna och svara på andras åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk, energi, miljö, teknik och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor, uttrycka dina egna och svara på andras åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk, energi, miljö, teknik och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor, uttrycka dina egna och svara på andras åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt, dessutom fördjupar och förbättrar dem.
Söka information och använda den
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du är på väg men når ännu inte kunskapskraven.
Du kan söka och ta till dig information ifrån olika källor och kan till viss del använda dig av källkritiskt tänkande. Du kan använda informationen till att formulera egna texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan söka och ta till dig information ifrån olika källor och kan använda dig av källkritiskt tänkande. Du kan använda informationen till att formulera egna texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan söka och ta till dig information ifrån olika källor och kan använda dig av källkritiskt tänkande och förstå användbarheten av källan. Du kan använda informationen till att formulera egna texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Begrepp
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
Du är på väg men når ännu inte kunskapskraven
Du kan de flesta begreppen och sammanhangen i biologi/fysik/kemi. Du kan visa det genom att ge exempel, förklara och använda dem till viss del kopplat till ämnet.
Du kan de flesta begreppen och sammanhangen i biologi/fysik/kemi. Du kan visa det genom att ge exempel, förklara och använda dem kopplat till ämnet.
Du kan begreppen och sammanhangen i biologi/fysik/kemi. Du kan visa det genom att ge exempel, förklara och använda dem med god koppling till ämnet.
Beroende av och påverkan av naturen
Biologi Vilken påverkan vårt beroende av produkter och man har på vårt jordklot.
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du är på väg men når ännu inte kunskapskraven
Du kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband
Du kan förklara och visa exempel på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan förklara och visa mönster på människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Kemiska samband och hållbar utveckling
Hur hållbart är det i framtagandet av mat, bränsle och andra produkter.
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du är på väg men når ännu inte kunskapskraven
Du kan diskutera och formulera enkla åsikter som rör hållbar utveckling tillsammans med mat, bränsle och andra produkter.
Du kan diskutera och formulera enkla åsikter med stöd från fakta som rör hållbar utveckling tillsammans med mat, bränsle och andra produkter.
Du kan vara med i och fördjupa diskussioner och formulera underbyggda åsikter med stöd från fakta som rör hållbar utveckling tillsammans med mat, bränsle och andra produkter.
Tekniska lösningar, hållfasta/stabila konstruktioner
 • Tk  E 6
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
 • Tk  A 6
Du är på väg men når ännu inte kunskapskraven
Du kan beskriva och ge exempel några tekniska lösningar och vilka delar som ingår för att lösningen ska fungera. Du kan också beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, hur de är uppbyggda och vilket material som används.
Du kan förklara tekniska lösningar och delarna som ingår, hur delarna samverkar för att lösningen ska fungera. Du kan också beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, hur de är uppbyggda och vilket material som används.
Du kan förklara tekniska lösningar och delarna som ingår, hur delarna samverkar för att lösningen ska fungera. Dessutom kan du ge exempel på liknande lösningar. Du kan också ge en välutvecklad förklaring om några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, hur de är uppbyggda och vilket material som används.
Förändringar över tid
Fördelar och nackdelar med de tekniska förändringar som har skett genom tiden.
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Du är på väg men når ännu inte kunskapskraven.
Du kan föra enkla diskussioner och framföra till viss del underbyggda åsikter kring hur några föremål eller tekniska system har förändrat över tid och för- och nackdelar för individer, samhälle och miljö.
Du kan föra diskussioner och framföra underbyggda åsikter kring hur några föremål eller tekniska system har förändrat över tid och för- och nackdelar för individer, samhälle och miljö.
Du kan föra diskussioner och framföra välutvecklade åsikter kring hur några föremål eller tekniska system har förändrat över tid och för- och nackdelar för individer, samhälle och miljö.