👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En människas liv åk 8 Vt 22

Skapad 2022-05-24 10:18 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Med hjälp av tidningsrubriker, bilder och annonser skapa en människas liv från födseln till döden i form av ett kollage.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Med hjälp av tidningsrubriker, bilder och annonser ska du skapa en människas liv från det att den föds till den dör. Detta ska göras i form av ett kollage och arbetet avslutas med att du gör en muntlig redovisning.

Innehåll

Vad ska du göra?

Du ska skapa en människas liv med hjälp av tidningars rubriker, bilder och annonser. Detta ska sättas ihop som ett kollage och det hela avslutas med att du ska göra en muntlig presentation av människan du har skapat.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
En människas liv

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kommunikation
Du tittar osäkert på publiken med flackande blick. Du är osäker på hur du ska stå och röra dig. Du talar snabbt och har svårt att få ett flyt och variation i din röst.
Du har stabil ögonkontakt och riktar det du säger mot publiken. Du ser närvarande ut och står stadigt och säkert. Du talar i lagom takt med betoningar som låter rätt.
Du läser av publiken och anpassar framförandet därefter. Du använder effektfulla gester och rör dig på ett medvetet och naturligt sätt. Du varierar tempo och tonläge och vet när du ska lägga in pauser för att fängsla publiken.
Innehåll
Du är något otydlig i din struktur och hoppar mellan olika saker.
Du har en tydlig röd tråd från början till slut.
Du har en tydlig, klar och strukturerad röd tråd genom hela talet.
Språket
Du använder enkla ord och fastnar ibland i utfyllnadsord som t ex "eehm".
Du använder ord medvetet för att publiken ska förstå.
Ditt ordval är nyanserat och du har noga valt ut vilka ord om passar för sammanhanget.
Kombinera text och bild
Du kan på ett enkelt sätt använda bilder och rubriker som stöd för din redovisning.
Dina bilder och rubriker är strukturerade så det är enkelt att följa med i din redovisning och man kan tydligt se den röda tråden av din människas liv.
Dina bilder och rubriker stärker din redovisning genom att uttrycka det du berättar om din människas liv på ett väl utvecklat sätt, där varje bild/rubrik tydligt hänger ihop med det du berättar.