👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens endogena och exogena krafter, läsår 22/23

Skapad 2022-05-24 10:33 i Bohusskolan Ale
Efter arbetsområdet är målet att ni ska ha koll på jordens uppbyggande, inre, endogena och nedbrytande, yttre, exogena krafter påverkar landskapet och påverkar människor och samhälle. Målet är också att ni ska få kartgeografiska kunskaper om platser som är särskilt utsatta för dessa krafter.
Grundskola 7 – 8 Geografi
Jorden är gammal, över 4 000 000 000 år, och ändrar hela tiden utseende. Denna ständiga förändring drivs framförallt av tre olika krafter, inre, yttre och mänsklig aktivitet. Efter arbetsområdet är målet att ni ska ha koll på jordens uppbyggande, inre, endogena och nedbrytande, yttre, exogena krafter påverkar landskapet och påverkar människor och samhälle. Målet är också att ni ska få kartgeografiska kunskaper om platser som är särskilt utsatta för dessa krafter.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att ge en så nyanserad bild som möjligt av planeten Jorden och hur den kommit till och uppför sig idag och i framtiden. Det är viktigt att förstå hur urgamla processer pågår idag och hur de påverkar våra liv. Med kunskap om- och förståelse för de processer som format- och formar vår planet kan vi göra kloka val och se till större sammanhang när vi lever och lär. Världen kan förändras vid t.ex. en större naturkatastrof och det kan i sin tur få konsekvenser för allt liv på jorden. Orsaken till dessa förändringar ligger inuti vår planet och ska kännas till och diskuteras för att få förståelse kring dem. 

Mål

Efter kursen är målet att ni ska:

 • Förstå vad plattektonik innebär och vilka konsekvenser det har för natur, människor och samhälle.
 • Redogöra för uppbyggande endogena och nedbrytande, exogena krafter samt mänsklig påverkan.
 • Ha kunskaper att undersöka dessa frågor med hjälp av kartor och digitala källor.
 • Ha kunskaper om platser i världen som är mer utsatta för dessa krafter.

Material

 • Lärobok, Geografi 7, kapitlet om Inre och yttre krafter.
 • Digitala källor som Google Earth

Hur visar jag vad jag kan?

 • Egna undersökningar och analyser
 • Ett prov om de olika krafterna

Begrepp

Endogen, exogen, plattektonik, spridningszon, kollisionszon, jordskorpa, mantel, kärna, mantel, seismograf, Richterskalan, vittring, erosion, sediment, delta, antropocen, geologiskt kretslopp.

Uppgifter

 • Sårbara platser Endogena krafter

 • Att använda begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 9