👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella proven - resultatsammanställning Engelska

Skapad 2022-05-24 10:35 i Ljungsbro skola Linköping
Grundskola 6 Engelska
Här sammanställs resultatet från nationella proven. Nationella provets betyg ska inte likställas med slutbetyg i engeska. Provet testar inte alla förmågor och kunskaper. Exempelvis inom förmågan att skriva texter så finns det fler texter som genomförts under året som ligger till grund för betygsättningen.

Matriser

En
Engelska nationella prov år 6 2021-2022

Nationella prov i engelska år 6

F
E
D
C
B
A
Delprov A Speaking (ht21)
Eleven kan i muntliga framställningar och i interaktion formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan i muntliga framställningar och i interaktion formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan i muntliga framställningar och i interaktion formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Delprov B1 och B2: Reading and Listening (vt22)
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vadagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genm att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. 33-52 av 98 poäng
Kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. 53-64 av 98 poäng
Eleven kan förstå det huvudsakliga av innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vadagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. 65 - 80 av 98 poäng
Kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda. 81-88 av 98 poäng
Eleven kan förstå helheten innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vadagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. minst 89 av 98 poöng
Delprov C: Writing (vt22)
Eleven kan i skriftliga framställningar av olika slag formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven kan i skriftliga framställningar av olika slag formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Eleven kan i skriftliga framställningar av olika slag formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Sammanvägt provresultat
F
E
D
C
B
A