👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2022-05-24 12:02 i Köpinge skola Kristianstad
Grundskola F – 9
Vi kommer att läsa om: Världsdelen Europa och hur landgränser blir till. Europas klimat och hur det skiljer sig mellan olika områden. Europas vegetation och naturresurser. Hur Europas naturlandskap har förändrats av människan.

Innehåll

Material: 

 • Puls so 5
 • arbetshäfte
 • filmer från Av-media
 • Widgetbilder

Mål: 

 • Ha kännedom om världsdelen Europas placering och omfattning. ( gränser mot övriga världen samt indelning i länder )
 • Ha kännedom om Europas klimat och hur det skiljer sig mellan olika områden.
 • Ha kännedom om Europas vegetation
 • Ha kännedom om Europas naturresurser
 • Ha kännedom om hur Europas naturlandskap förändrats av människan

Begrepp:

 • kustklimat
 • inlandsklimat
 • medelhavsklimat
 • klimatzon
 • polarzonen
 • tempererade zonen
 • subtropiska zonen
 • vegetationsområde
 • naturresurs
 • tajga
 • tundra
 • stäpp
 • machia

 

Matriser

Europa

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Namngeografi: Länder, berg och hav
Du kan hälften av de 30 länder du valt ut, bergskedjorna och haven.
Du kan 3/4 av de 30 länder du valt ut, bergskedjorna och haven.
Du kan samtliga av de 30 länder du valt ut, bergskedjorna och haven.
Ny aspekt
Ha kännedom om Europas klimat och hur det skiljer sig mellan olika områden
Du kan förklara vad kustklimat och inlandsklimat är
Du kan förklara vad kustklimat och inlandsklimat är och förklara Europas klimatzoner. Du kan dessutom beskriva sambandet mellan klimatzoner och vegetationsområden.
Du kan förklara vad kustklimat och inlandsklimat är och förklara Europas klimatzoner. Du kan dessutom beskriva sambandet mellan klimatzoner och vegetationsområden och hur det ser ut där.
Ny aspekt
Ha kännedom om Europas naturresurser
Du kan förklara vad en naturresurs är.
Du kan förklara vad en naturresurs är och beskriva skillnaden mellan förnybar och icke förnybar naturresurs. Du kan ge exempel på några naturresurser som finns i Europa.
Du kan förklara vad en naturresurs är och beskriva skillnaden mellan förnybar och icke förnybar naturresurs. Du kan ge exempel på några naturresurser som finns i Europa och berätta om något problem som kan uppstå när människan hämtar och använder naturresurser.
Ny aspekt
Ha kännedom om hur Europas naturlandskap har förändrats av människan
Du kan beskriva skillnaden mellan naturlandskap och kulturlandskap.
Du kan beskriva skillnaden mellan naturlandskap och kulturlandskap. Du kan förklara varför landskapet i vissa delar av Europa är starkt påverkat och förändrat av människan och varför vissa områden inte är det.
Du kan beskriva skillnaden mellan naturlandskap och kulturlandskap. Du kan förklara varför landskapet i vissa delar av Europa är starkt påverkat och förändrat av människan och varför vissa områden inte är det. Samt ge något exempel på var dessa områden ligger.
Ny aspekt
Förstå använda och förklara de begrepp som hör till området
Du förstår, använder och förklarar några av de begrepp som tillhör området.
Du förstår, använder och förklarar flera av de begrepp som tillhör området
Du förstår, använder och förklarar de begrepp som tillhör området. Du använder begreppen med säkerhet.