👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Surt och Basiskt år 7

Skapad 2022-05-24 12:20 i Förslövs skola F-9 Båstad
Avsnitt i boken om surt och basiskt, kap 9
Grundskola 7 Kemi
Visste du att: Surdeg, syrat bröd och syrad mat är gammal kunskap. Mjölksyrabakterier och jästsvampar i torrt mjöl aktiveras när vatten sätts till. De har stor tolerans mot sur miljö och växer till på andra, oönskade, mikroorganismers bekostnad. Det är alltså en konserveringsmetod. Surdegen producerar både mjölksyra och koldioxid och jäser utan jästtillsats.

Innehåll

Syfte

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

 • Ke 7-9
  Kemin i naturen Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Ke 7-9
  Kemin i naturen Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Ke 7-9
  Kemin i vardagen och samhället Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Ke 7-9
  Kemin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Ke 7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke 7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Konkretisering av mål

Du skall efter läst avsnittet ha kunskaper om följande:

 

 • använda och ge exempel på olika indikatorer
 • förstå pH-skalan.
 • Veta vad som är utmärkande för sura och basiska lösningar
 • några vardagsprodukter som är sura eller basiska.
 • några starka/svaga syror och baser, samt vad de används till/förekommer
 • kunna kemiska namnen på de tre vanliga starka syrorna- saltsyra,salpetersyra och svavelsyra
 • kunna kemiska namnen på natriumhydroxid och minst en stark bas till
 • den kemiska skillnaden mellan en sur och en basisk lösning.
 • kunna förklara SIV- regeln
 • skillnaden på en koncentrerad och utspädd lösning.
 • vad neutralisation innebär och vad som bildas
 • vad försurning är och beror på, vilka konsekvenser för miljön den har och hur vi kan förhindra den

Viktiga begrepp att kunna:

Surt, Neutralt, Basiskt, Indikator, pH-värde, Neutralisation, Starka och svaga syror och baser, SIV-regeln, Försurning

Viktiga syror att kunna namn på:

Saltsyra, Svavelsyra, Salpetersyra (även kemiska tecken)

Kolsyra, Ättiksyra

 

Viktiga baser att kunna namn på:

Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Ammoniak

 

Arbetsformer

 • Genomgångar
 • Laborationer
 • Diskussioner
 • Textläsning och arbetsfrågor
 • Film

Bedömning

Bedömning sker under lektionsarbete samt vid prov

och laborationsrapporter