👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik på arbetsplatser

Skapad 2022-05-24 13:57 i Kulltorpskolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Teknik
I detta arbetsområde kommer vi att titta närmare på olika tekniska system som finns på arbetsplatser runt om i samhället. Vi kommer att lära oss om vilken teknik som finns på olika arbetsplatser, olika yrken där tekniken är i fokus och varför vi är så beroende av teknik. Finns där en arbetsplats som saknar teknik?

Innehåll

Inom detta arbetsområde kommer vi arbeta med samt diskutera teknik på olika arbetsplatser. Vad är en teknisk arbetsplats? Vilka yrken är tekniska? Vad gör en ingenjör är några av frågorna vi kommer att diskutera.
Mot slutet av området kommer vi att lära oss mer om förpackningar.

Vi kommer även arbeta med repetitionsfrågor om arbetsområdet (sid 130). 

Vi kommer läsa i boken Utkik - Teknik 4-6, sidorna 118 - 131 (teknik på arbetsplatser).

Vi kommer även använda Binogi.se för att träna de olika begreppen.

 

Målen för arbetsområdet är:

·         Känna till vad en teknisk arbetsplats är för något.

·         Känna till vilka olika kunskaper som krävs för olika tekniska yrken

·         Känna till hur affärerna har utvecklats (förr och nu) ur teknisk synvinkel

·         Kunna följa en beskrivning och bygga en konstruktion (en pappersmugg och en låda).
 Göra en egen ritning av en förpackning och bygga den.

 

Viktiga ord och begrepp

·         teknisk arbetsplats
 tekniskt yrke
 ingenjör
 tekniska system

·         återvinning

·         streckkod

·         självbetjäning

· 

 

Bedömning

Diskussioner vid genomgångar/filmer och av text i boken.

Jag kommer bedöma din förmåga att bygga och förbättra dina konstruktionsarbeten. Där tittar jag på hur du går till väga och hur du väljer arbetssätt för att få ditt teknikarbete att gå framåt. 

Hur din förpackning ser ut som på skissen och om arbetet gick som planerat.

Genom Binogi.se för att se om du har kopplat begrepp till frågor genom enskilt arbete eller i par.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6