👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2022-05-24 14:50 i Ekkälleskolan Linköping
Baserat på kapitel 3 Värme, kyla och väder i "Koll på NO".
Grundskola 4 Kemi
Du vet säkert att vatten är livsviktigt för allt liv på jorden, men vad är egentligen vatten? Vilka former finns vatten i och varifrån kommer allt vatten? Hur kommer det sig att en sjö aldrig sinar och att du alltid har vatten i kranen?

Innehåll

Undervisning 

 • Du kommer att enskilt och tillsammans med andra läsa och diskutera de faktatexter som tillhör arbetsområdet.
 • Du kommer att få träna på att utveckla din förmåga att läsa faktatexter samt att träna på att plocka ut relevant fakta.
 • Du kommer att arbeta med uppgifter i tillhörande arbetsbok samt arbetsblad.
 • Du kommer att få träna på att söka information från olika källor.
 • Du kommer att få träna på att använda ämnesspecifika begrepp.
 • Du kommer att få titta på olika filmer i anknytning till den del av arbetsområdet vi arbetar med.
 • Du kommer kunna använda Bingel samt Binogi för att öva på begrepp och fördjupa dina kunskaper.

 

Bedömningsformer 

 • Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov. 

 

Det här ska du kunna efter att vi har jobbat med arbetsområdet: 

 • Du ska veta vad en vattenmolekyl består av.
 • Du ska känna till vattnets olika former.
 • Du ska kunna beskriva vattnets kretslopp.
 • Du ska veta att vissa ämnen kan lösas i vatten.
 • Du ska kunna berätta var vattnet i kranen kommer ifrån.
 • Du ska veta vad luft är.
 • Du ska veta något om hur människan kan påverka vatten och luft.
 • Du ska kunna förklara begrepp: atmosfär, atom, avdunstning, fast form, flytande form, fostervatten, frysa, gasform, grundvatten, kondensering, kretslopp, luftfuktighet, lösningsmedel, molekyl, nederbörd, reningsverk, saltvatten, smälta, sötvatten, vattentorn, vattentäkt, vattenverk, vattenånga, växthusgas

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6