👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2022-05-24 20:13 i Stadsparksskolan 7-9 Partille
Grundskola 8 – 9 Svenska
Vi kommer under några veckor att arbeta med litteraturhistoria. Genom att läsa äldre verk och studera litteraturens historia ser du hur tankegångar utvecklas och förändras genom tiderna. Texterna är ju den främsta länken till våra rötter. När du läser texter från olika epoker och får kunskaper i litteraturhistoria ger det inte bara allmänbildning utan också insikt i hur samhällstrender och utveckling kan förändra sätt att tänka och resonera. Du upptäcker förhoppningsvis också att det kanske finns vissa "eviga" värden i livet, teman som kommer upp i texter från alla tider: kärlek, vänskap och varför inte "meningen med livet"!?

Innehåll

Syftet med området

Syftet med området är att du ska utveckla din läsning. Du kommer att  få möta skönlitteratur från andra tider och se hur det har påverkat människor och samhällen, samt hur samhället har påverkat litteraturen.

Centralt innehåll

Det centrala innehåll vi kommer att utgå ifrån i detta arbetsområde är:

Läsa böcker från olika tider och olika platser.

Författare från olika tider och olika platser.

Undersöka hur böcker och författare påverkat sin tid och senare tider.

Arbetssätt

Vi kommer i arbetet med litteraturhistoria läsa texter, se filmer och lyssna på genomgångar om de olika historiska epokerna. Ni kommer också att få läsa utdrag ur några berömda verk. Vi kommer att lägga största fokus på böcker och författare från Upplysningstiden, Romantiken och Realismen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Litteraturhistoria

Rubrik 1

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Läsförståelse
Sammanfatta
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Resonera
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Dra slutsatser
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.