👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ARGUMENTERANDE TAL, muntligt framförande i svenska åk 8, VT-2022

Skapad 2022-05-24 22:15 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
I detta arbete lär du dig hur du blir säkrare på att hålla ett muntligt tal.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Flera av oss känner ångest för att stå inför en grupp människor och hålla tal. I detta arbetsområde får du lära dig och träna dig mer på hur du kan hantera din rädsla och bli säkrare på att stå inför andra och tala. Vi bygger upp ett argumnterande tal med retorikens byggstenar logos, etos och patos. Du tränar på att övertyga med trovärdiga argument och med inlevelse. Slutligen framför du ditt tal för en mindre grupp publik.

Innehåll

Argumenterande tal, svenska åk 8, VT-2022

Syfte

Flera av oss känner ångest för att stå inför en grupp människor och hålla tal. I detta arbetsområde får du lära dig och träna mer på hur du kan hantera din rädsla och bli säkrare på att stå inför andra när du ska hålla ett tal.

Arbetsbeskrivning

Projektet startar med en mängd olika samtalsövningar och dramatiseringar med fokus på att våga tala och förmedla ett innehåll inför andra. Vi arbetar både med att samtala och lyssna aktivt samt vad vi kan tänka på när vi håller ett tal.Vi kommer att göra övningar i klassrummet.

Vi studerar också retorikens vagga under den romerska eran och tar med oss retorikens byggstenar logos, etos och patos när vi bygger upp ett argumnterande tal.

Du bygger sedan upp ett argumenterande tal utifrån en tes, dvs din åsikt, och skriver ett manus med en röd tråd från inledning till slutord. Du tränar på att övertyga med 2-3 trovärdiga argument och ett motargumnet med inlevelse och med ett anpassat språk efter syfte och målgrupp.

Slutligen framför du ditt tal för en mindre publik utan manus. Talkort får användas som stöd med nyckelord vid framförandet. 

Bedömning

Du bedöms förutom delaktighet i kursen utifrån tre aspekter för muntligt framförande av ett argumenterande tal:

STRUKTUR: Det finns en tydlig struktur från inledning med en tydlig tes, argumenation och motargument till avslut. Strukturen går att följa och är tydlig, samt fångande och övertygande.

INNEHÅLLETS ANPASSNING TILL SYFTE & SAMMANHANG: Du  håller dig till ämnet med en ydlig röd tråd. Språklig kvalité påvisas i ditt tal. Språkanvändningen är viktigt för sammanhanget och syftet, dvs dina val av ord och meningsbyggnad väljs noga efter syfte och målgrupp. Ordvalet ska beröra och väcka känslor.  

MEDVETENHET OM KROPPSPRÅK: Du genomför och anpassar ditt tal med betoning, ögonkontakt och kroppsspåk. Du ska övertyga genom att möta publiken, inte läsa innantill utan tala fritt med betoning, pauser och gester/mimik.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
ARGUMENTERANDE TAL - LÄRANDEMATRIS MUNTLIGT FRAMFÖRANDE SVENSKA ÅK 8

MUNTLIGT FRAMFÖRANDE - ARGUMENTERANDE TAL

 • Sv  E 9   Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
BEHOV AV MER TALTRÄNING
Aspekten visar ännu ej på nivåer av kunskapskrav E.
BRA GENOMFÖRT TAL
Aspekten visar på nivåer av kunskapskrav E.
VÄL GENOMFÖRT TAL
Aspekten visar på nivåer av kunskapskrav C.
MYCKET VÄL GENOMFÖRT TAL
Aspekten visar på nivåer av kunskapskrav A.
STRUKTUR
Det finns en tydlig struktur från inledning med en tydlig tes, argumenation och motargument till avslut. Strukturen går att följa och är tydlig, samt fångande och övertygande.
Med lärarens hjälp har du lagt upp en fungerande struktur för ditt tal.
Strukturen i ditt tal går att följa.
Strukturen i ditt tal fungerar bra. Du har tydlig start och tydligt avslut.
Strukturen i ditt tal är väl genomtänkt. Du bygger upp ditt tal så att du fångar lyssnaren inledningsvis och så att slutet blir tydligt och övertygande.
INNEHÅLLETS ANPASSNING TILL SYFTE & SAMMANHANG
Du håller dig till ämnet med en ydlig röd tråd. Språklig kvalité påvisas i ditt tal. Språkanvändningen är viktigt för sammanhanget och syftet, dvs dina val av ord och meningsbyggnad väljs noga efter syfte och målgrupp. Ordvalet ska beröra och väcka känslor.
Med lärarens hjälp skapar du en röd tråd i ditt tal, dvs att du håller dig till ämnet.
Ditt tal har till viss del en röd tråd, dvs att du håller dig till ämnet. Du anpassar ditt språk till viss del efter syftet och sammanhanget.
Ditt tal följer en tydlig röd tråd, dvs att du håller dig till ämnet. Dina val av ord och meningsbyggnad fungerar relativt väl efter syftet och sammanhanget. Du väljer alltså ord som berör och väcker känslor hos lyssnaren.
Ditt tal följer en tydlig röd tråd, dvs att du håller dig till ämnet. Dina val av ord och meningsbyggnad fungerar väl för syftet och sammanhanget. Du väljer alltså ord som berör och väcker känslor hos lyssnaren
MEDVETENHET OM KROPPSPRÅKET
Du genomför och anpassar ditt tal med betoning, ögonkontakt och kroppsspåk. Du ska övertyga genom att möta publiken, inte läsa innantill utan tala fritt med betoning, pauser och gester/mimik.
Du läser upp ditt tal inför en publik.
Du läser upp ditt tal inför en publik så att det går att höra dig tydligt. Du tittar upp från på din publik någon gång under talet.
Du talar till viss del fritt, tittar upp på din publik och talar så att din röst når ut till publiken. Du visar att du är medveten om hur kroppspråket påverkar rösten och din förmåga att övertyga publiken.
Du talar till stor del fritt, tittar upp på din publik och talar tydligt med betoningar och pauser för att poängtera saker i ditt tal. Du använder medveten kroppspråket för att övertyga publiken, och visar dig trovärdig i det du säger.