👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2022-05-24 22:14 i Parkskolan Kristianstad
Berättande Text
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska få lära dig mer om berättande texter. Du kommer bland annat att få läsa olika berättande texter och titta på hur de är uppbyggda med rubrik, inledning, handling (problem och lösning) samt avslutning. Vidare ska du få skriva några berättande texter och öva på strukturen samt skrivregler. Du kommer att få träna dig på att ge respons till texter genom kamratbedöma och även bearbeta din egen text efter att någon gett dig respons på din text.

Innehåll

Innehåll

 

Viktiga begrepp: rubrik, inledning, händelse problem, lösning, avslut dialog, skiljetecken

 

Konkretisering - detta kommer du lära dig:

 • Läsa olika texter (fakta, förståelse och analys)
 • Hur man ser att en text är en berättande text.
 • Hur man skriver miljö- och personbeskrivningar.
 • Använda dialoger i texten.
 • Att sammanfatta det du har läst - att ställa frågor till dig själv om texten.

 

Arbetssätt - såhär kommer vi jobba:

 • Genomgångar.
 • Jobba tillsammans i Klara Svenskan
 • Diskutera.och träna

 

Bedömning - såhär visar du vad du kan:

 • Delta aktivt i diskussioner och aktiviteter. 
 • Läsförståelsetest
 • Skriva egna berättande texter (berättelseansiktet)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Berättande text år 4

Förmåga ej godkänd eller ej besvarad
E
C
A
Läsförståelse berättande text
Fakta, förståelse och analys
 • Sv  A 6
 • Sv  A 6
 • SvA  A 6
 • SvA  A 6
viss flyt i läsning grundläggande läsförståelse
gott flyt i läsning god läsförståelse
mycket gott flyt i läsning mycket god läsförståelse

Förmåga ej godkänd eller ej besvarad
E
C
A
Skriva olika texter, berättande text Röd tråd i berättelsen Varierat ordval
 • Sv  A 6
 • SvA  A 6
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skriva, skrivregler Stor bokstav, punkt samt andra skiljetecken Stavning
 • Sv  A 6
 • SvA  A 6
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Skriva, person- och miljöbeskrivningar Beskriver personer och miljö
 • Sv  A 6
 • SvA  A 6
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.