👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa åldersanpassade texter i 1 - 3 på kurdiska

Skapad 2022-05-25 00:13 i Mångkulturella enheten Sigtuna FSK/GR
Pedagogisk planering för elever i 1 - 3 Vi kommer att arbeta med läsning på olika sätt med fokus på läsförståelse.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Det är roligt att läsa! Låt oss läsa tillsammans, både redan skrivna texter och de som ni skriver själva!

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

 • Läsa en text och förstå innehållet.
 • Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande.

 

 

Innehåll

Du ska få läsa olika sorters texter och arbeta med innehållet i texterna med hjälp av olika lässtrategier.

 

 

Arbetssätt

I årskurs 1 - 3 kommer du att arbeta så här:

 • Du kommer att  läsa i egen vald bok.
 • Du kommer att ha läs läxa varje vecka "Min läsning".
 •  Du kommer då att både få läsa själv eller tillsammans med läskompisar.
 • Du kommer att läsa och arbeta med läsförståelse av texter.
 • Du kommer att få arbeta med äldre elever i grupp för att träna lässtrategier.
 • Du kommer att få lyssna på högläsning av olika böcker och delta i samtal om innehållet.
 • Du kommer att få läsa och arbeta med läsförståelse av faktatexter 

 

 

 

Redovisning

Du ska visa att du kan:
* läsa och förstå olika texter genom att svara på frågor och återberätta innehållet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Bedömningen gäller: förmågan att läsa och förstå text

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
bosniska, kroatiska, serbiska
Förmågan att: Läsa texter
Du visar att du kan läsa bekanta och enkla elevnära texter
Du visar att du kan läsa bekanta och enkla elevnära texter med visst flyt.
Du visar att du kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt.
bosniska, kroatiska, serbiska
Förmågan att: Förstå texter
Du visar att du kan svara på frågor om den lästa texten.
Du visar att du kan återberätta den lästa texten.
Du visar att du kan återberätta den lästa texten på ett tydligt sätt.