👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 7 VT22

Skapad 2022-05-25 07:48 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 Matematik
I Matematiken använder man ibland bokstäver. Samband beskrivs med ekvationer som y = x+3 Formler som t ex A = l * b

Innehåll

 Vi utvecklar Förmågorna:

 

Begrepp - Kunskap om begrepp och samband mellan begrepp

Metod - Val av metod och hur väl metoderna genomförs

Problemlösning - Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategi.

Resonemang - Föra ett resonemang. Kvalitet på slutsatser och analyser.

Kommunikation - Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.

 

Vi kommer att arbeta med:

 

Lärarledda genomgångar, EPA - enskilt , par eller grupp, alla

Själv- och kamratbedömningar

Diskussioner i mindre och större grupper. 

 

 

Bedömningen sker både muntligt och skriftligt under lektionstid men även genom några formativa tester och ett mer summativt prov.

Resultatet på begreppstest och kapiteltest visas skriftligt här i UNIKUM ( se matriser nedan). Dessa matriser är kopplade till övningar på Baslägret. Testerna och responsen i matriserna ger en visning om vad och hur du ska öva vidare och vad vi tillsammans ska utveckla. Kapiteltesten är främst på metoderna som är aktuella i arbetsområdet.  

 

Innehåll och material

 

Avsnitt 5.1 s. 170-172

Begrepp: numeriska uttryck, algebraiska uttryck och variabel

Genomgångsfilmer:

https://youtu.be/g70B2RDeTKQ

https://youtu.be/c0YOXYynnCQ

Extra övningar på datorn: Avsnitt 4.2 på följande länk https://webbapp.liber.se/matematikboken-x/#/4-algebra-och-monster 

 

Avsnitt 5.2 s. 173-175

Begrepp: förenkla uttryck, variabelterm

Genomgång: https://youtu.be/Pg4-UV5QXj8

 

Avsnitt 5.3

Genomgång: https://youtu.be/gbb1KLKtGYU, https://youtu.be/Zz2yUlhne4c, https://youtu.be/2S8--UtbjDw

 

Avsnitt 5.4

Geomgång: https://youtu.be/Y9fRo1OgD_k

 

Avsnitt 5.5

Genomgång: https://youtu.be/QWSjEaJnBiA

 

Avsnitt 5.6

Genomgång: https://youtu.be/bjB7ZUraqSI  (uppgift 14a)

 https://youtu.be/1LgoDYp_mtI

Övningar på matteva.fi

- Välj rätt åtgärd http://www.matteva.fi/algebra/ekvationer1.html

- Ekvationer - räkna själv http://www.matteva.fi/algebra/ekvationer2.html

 

Avsnitt 5.7

Genomgång https://youtu.be/Z9UDTsZI8jE

https://youtu.be/PHc9-65DyNM

https://youtu.be/DAhH3k2q2zg

Övningar på matteva.fi

Teckna ekvationer http://www.matteva.fi/algebra/ekvationerText.html#uppgiftStart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Begreppstest Algebra del 1

Rätt
På begreppstestet hade du rätt svar men känner du att du vill titta lite mer på begreppet finner förslag på övningar här i yttersta kolumnen.
Kontrollera
På begreppstestet hade du fel svar på detta begrepp. Titta på mina anteckningar i förhöret. I kolumnen bredvid finner du förslag på övningar.
Övningar:
Fakta, teori, exempel och övningar finner du på...
fråga 1
Tolka uttryck
Uppgifter på Baslägret: 1-7
fråga 2
Tolka uttryck
Uppgifter på Baslägret: 8-11
fråga 3
Förenka uttryck
Uppgifter på Baslägret: 8-11
fråga 4
Förenka uttryck
Uppgifter på Baslägret: 8-11
fråga 5
Skillnad uttryck och formel
Uppgifter på Baslägret: 12-15
fråga 6
Mönster folmel
Uppgifter på Baslägret: 16-19
fråga 7
Ekvationsbegrepp
Uppgifter på Baslägret: 20-23
fråga 8
Ekvationslösning
Uppgifter på Baslägret: 24-27
fråga 9
Ekvation
Uppgifter på Baslägret: 28-32

Ma
Kapiteltest Algebra del 1

Rätt
På kapiteltesten hade du rätt på denna övning men ifall du vill öva på fler/liknande uppgifter så finner du förslag här på övningar i den yttersta kolumnen
Kontrollera
Har jag antecknat något på ditt förhör? Svar? Enheter? Visade beräkningar? Tydlighet? Kunde du metoden?
Övningar
Fakta, teori, exempel och övningar finner du på...
fråga 1 a-d
Teckna uttryck dubbelt, hälften, färre, fler
Uppgifter på Baslägret: 1-7
fråga 2
Beräkna värdet av ett uttryck
Uppgifter på Baslägret: 1-7
fråga 3
Förenkla uttryck
Uppgifter på Baslägret:8-11
fråga 4
Sätta in värden i en given formel och beräkna
Uppgifter på Baslägret: 12-15
fråga 5a - b
Mönster - rita nästa figur - beräkna antal i nästa figur
Uppgifter på Baslägret: 16-19
fråga 5 c
Beskriv ett mönster med ord
Uppgifter på Baslägret: 16-19
fråga 5d
Skriv en formel efter ett mönster
Uppgifter på Baslägret: 16-19
fråga 6
Ekvation - pröva lösning
Uppgifter på Baslägret: 20-23
fråga 7
Ekvationslösning smt pröva svaret
Uppgifter på Baslägret: 24-27
fråga 8
Teckna en ekvation
Uppgifter på Baslägret: 28-32