👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prüfung Deutsch 6 (Mai-22)

Skapad 2022-05-25 08:37 i Slättängsskolan Kristianstad
Grundskola F Moderna språk - språkval
Bedömningsuppgift åk6 på personliga pronomen, bestämda och obestämda artiklar, substantiv, verben haben och sein, meningar och fritidsintressen.

Innehåll

Bedömningsuppgift på:

personliga pronomen,

bestämda och obestämda artiklar,

substantiv,

verben haben och sein,

meningar

och fritidsintressen.

 

Vi använder läromedlet Mahlzeit A, stenciler, hörövningar, genomgångar, anteckningar och Classroom. Vi genomför också muntliga övningar på detta arbetsområde. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  M2  4-6
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M2  4-6
 • Enkel information och enkla meddelanden.
  M2  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
  M2  4-6
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
  M2  4-6
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  M2  4-6

Matriser

M2
Prüfung Deutsch 6 (ht-21)

Skriftlig bedömningsuppgift

E-D
C
B-A
Du kan använda språket på en godtagbar nivå. Du uttrycker dig så att en tysktalande person förstår.
Du kan använda språket på en mer utvecklande nivå. Du uttrycker dig ofta grammatiskt rätt och väljer oftast korrekta ord.
Du använder språket på en mycket god och välutvecklad nivå. Du uttrycker dig grammatiskt rätt och använder korrekta ordval.