👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 1

Skapad 2022-05-25 11:09 i Ladubacksskolan Arboga
Grundskola 1 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga. Vi kommer i ämnet bild att lära oss nya tekniker och metoder, men också utveckla sådant vi redan kan.

Innehåll

Lärandemål

När arbetet med området bild i årskurs 1 är avslutat ska du ha utvecklat:

- förståelse för olika bildbegrepp.

- din kunskap om olika tekniker.

- din förmåga att skapa egna bilder.

- din förmåga att använda olika verktyg, material och tekniker.

- din förmåga att följa både muntliga och skriftliga instruktioner.

 

Innehåll och arbetssätt

Vi kommer att:

- arbeta med olika verktyg, material och tekniker.

- skapa bilder på egen hand, efter en mall och utifrån en instruktion.

- titta på olika bilder och samtala om vad bilderna berättar.

- se filmer.

 

Bedömning

Ditt arbete bedöms kontinuerligt under hela läsåret.

Vi kommer att bedöma:

- din förmåga att skapa egna bilder.

- din förmåga att använda olika verktyg, material och tekniker.

- din förmåga att använda olika bildbegrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3