👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäckarstunder med Faluns NT utvecklare

Skapad 2022-05-25 11:46 i Förskolan Jungfrun Falun
Förskola
Genom Faluns NT utvecklare; Anna-Karin och Evis, ska alla barn få möjlighet att använda teknik på olika sätt samt upptäcka olika samband i naturen. Nyfikenhet, lust och delaktighet ligger som grund för upptäckarstunderna som sker i våra olika verksamheter.

Innehåll

METOD

Upptäckarstunderna är ett par utbildningstillfällen som NT-utvecklarna, Anna-Karin och Evis, genomför med en "lagom stor" barngrupp, tillsammans med delar av förskolans pedagoger. Intentionen är att  barn och pedagoger som deltar i upptäckarstunderna tar kunskapen vidare till förskolans övriga barn och personalgrupp. Barngruppens storlek är avgörande för att ge möjlighet att skapa dialog och närhet med alla deltagare. 

 

UPPTÄCKARSTUNDEN

Ca 1-1,5 timme avsätts och vi är utomhus på er gård eller strax utanför den. Dag och tid för den bokar vi under ett teamsmöte.

Vi presenterar materialet vi har med och samtalar om vad jord är. Barnen får utforska jord med flera sinnen och vi gör ett enkelt odlingsförsök tillsammans. Barnen berättar vad de vet om jord och odling och de ställer hypoteser utifrån försöket.  

Vi pedagoger som deltar gör det med ett nyfiket och utforskande förhållningssätt och vi ställer genuina/produktiva frågor.  

Förskolans pedagoger väljer metod för dokumentation innan besöket.

 

NT utvecklarna ansvarar för att 

 • ge barnen möjlighet att upptäcka "från jord till bord" genom att upptäckarstunderna startar på våren och följs upp under hösten.
 • genomföra "Upptäckarstunder" med tema ODLING för barngrupper om ett 10-tal barn födda 2017/2018 år ett (2022)  och för barngrupper om ett 10-tal barn födda 2018/2019 år två (2023).
 • förskolor utbildas utifrån ett schema där det syns vilka förskolor som deltar i upptäckarstunderna år ett (2022) och år två (2023).
 • samla material och tips i vårt Team, SAM-BUF-Naturskolan och Förskolan 
 • följa upp arbetet via Teams möten där deltagarna delar med sig av gjorda reflektioner samt lärloggar.

 

Arbetslaget ansvarar för att

 • Organisera en "lagom stor" barngrupp som kan fortsätta inspirera övriga barn.
 • Välja ut vilka pedagoger som ska delta med barngruppen i upptäckarstunderna.
 • Tillsammans med barngruppen, sköta om odlingsprojektet under växtsäsongen.

 • Använda skörden till sin undervisning och spara växtmaterial från vårens odling till höstens upptäckarstund då vi fokuserar på undervisning om nedbrytning.

 • Hämta planeringen som ligger i Unikums skolbank och heter : "MALL Upptäckarstunder med Faluns NT utvecklare". Ta bort ordet MALL och skriv in förskolans  namn samt spara planeringen i förskolans personalgrupp.
 • Regelbundet skriva reflektioner under planeringen för det som händer i samband med och efter upptäckarstunderna. 

  -          Vad tänker jag om det vi gjort, sett eller hört?  Vad är jag nöjd med, vilka ev svårigheter har jag stött på, vad behöver jag förändra?

 • Regelbundet använda Unikums Lärlogg för att:

  Observera och dokumentera: 

  -  Vad ser ut att vara mest intressant, roligt och meningsfullt och hur ska vi fortsätta utmana och stimulera barnen för fortsatt utveckling och lärande?

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18