👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2022-05-25 13:22 i Ladubacksskolan Arboga
Grundskola 5 Historia
Medeltiden avslutas med Stockholms blodbad. Nu börjar en ny tid. Denna tid kallas för Vasatiden för mellan år 1523 - 1611 styrs Sverige av Gustav Vasa och sedan av hans söner. Vi ska lära oss om den här tiden och hur Sverige förändrades.

Innehåll

Lärandemål

Att

1. ha kännedom om händelserna som leder fram till att Gustav Eriksson Vasa blir kung i Sverige

a) Jag kan berätta lite om Gustav Erikssons bakgrund och varför han hade anledning att vara negativt inställd till Kristian II av Danmark.

b) Jag känner till och kan berätta något om de samarbeten som Gustav Eriksson inleder för att besegra Kristian II.

2. ha kunskap om människornas levnadsvillkor under Vasatiden

a) Jag känner till böndernas motstånd mot Gustav Vasa och kan ge exempel på hur det yttrade sig, samt vilka konsekvenser det fick.

b) Jag kan berätta vilka de fyra stånden var.

c)Jag kan berätta något om vilket inflytande folket inom och utanför de fyra stånden hade, eller inte hade.

d) Jag kan berätta något om hur rikare och fattigare människor levde under Vasatiden.

3. ha kännedom om samhällsförändringar som skedde under Vasatiden

a) Jag kan beskriva något som Gustav Vasa gjorde för att bygga landet Sverige.

b) Jag känner till reformationen och hur den förändrade kyrkan.

c) Jag kan berätta något om på vilket sätt Gustav Vasas makt ökade när kyrkan i Sverige blev protestantisk.

4. ha kunskap om historiska källor och hur de kan användas för att ge information om Vasatiden

a) Jag kan ge exempel på någon historisk källa från Vasatiden.

b) Jag kan berätta något om historiska källor och på ett enkelt sätt förklara hur de hjälper oss att förstå vad som hände under Vasatiden.

c) Jag kan förklara varför man behöver vara kritisk när man använder källor.

5. ha kunskap om hur historia kan brukas i olika sammanhang, för olika syften

a) Jag kan ge exempel på några sammanhang där Vasatidens händelser har använts samt berätta något om varför man har valt att använda historien på det sättet.

 

Innehåll och arbetssätt

 • Vi kommer att se på filmer och lyssna på poddar.

 • Vi kommer läsa berättelser och diskutera tillsammans.

 • Vi kommer arbeta kooperativt med olika uppgifter.

 • Vi kommer att läsa och sammanfatta texter och arbeta med uppgifter i historieboken. 

 • VI kommer att föra anteckningar till alla filmer och poddar vi lyssnar på. 

 • Du kommer att göra egna poddar där de ska samtala om vasatiden.

 • Vi kommer genom grupparbete och samtal lära oss begrepp som används inom arbetsområdet. 

 

Bedömning

 • Test på Socrative.
 • Bedömning av poddar. 
 • Formativ bedömning av uppgifter tillsammans på lektionerna. 
 • Formativ bedömning med hjälp av färger rött, gult, grönt  och blått.
 • Bedömning av den din muntliga förmåga under lektionerna när det gäller att analysera, beskriva och förklara.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6