👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning, muntligt

Skapad 2022-05-25 13:24 i Ekarängskolan Borås Grundskola
Grundskola F Matematik
Muntligt test om taluppfattning.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3

Matriser

Ma
Taluppfattning, muntligt

Nivå 1
- Kan ej.
Nivå 2
Låg Under nivå.
Nivå 3
Mellan I nivå.
Nivå 4
Hög Över nivå.
Ramsräkna
Räkna till 100.
Räkna till 115.
(Testas ej på denna nivå).
Räkna uppåt
Börja på 26 och sluta räkna vid 40.
Börja på 79 och sluta räkna vid 101.
Börja på 996 och sluta räkna vid 1007.
Räkna nedåt
Räkna nedåt från 15.
Räkna nedåt från 28.
Räkna nedåt från 314.
Efter
Vilket tal kommer efter 39 och 76?
Vilket tal kommer efter 89 och 199?
Vilket tal kommer efter 859 och 1389?
Före
Vilket tal kommer före 29 och 34?
Vilket tal kommer före 89 och 120?
Vilket tal kommer före 200 och 1000?
Stegräkna
Räkna 10-hopp, börja på 0.
Räkna 5-hopp, börja på 0.
Räkna 10-hopp, börja på 112.
Uppskattning
Jag uppskattar tal upp till 11.
Jag uppskattar tal upp till 18.
Vilket tiotal är närmast 59? Vilket hundratal är närmast 375? Vilket tusental är närmast 2089?
Minskning
Säg en räknehändelse som passar till 5-2. Hur mycket är 9-7?
Säg en räknehändelse som passar till 15-4. Hur mycket är 19-17?
Säg en räknehändelse som passar till 31-7. Hur mycket är 52-49?
Fler
13+3
15+8
Hur mycket är 7 fler än 34?
Färre
13-3
15-6
Hur mycket är 6 färre än 53?
Uppdelning av tal
Tal mellan 4 och 10.
Tal mellan 10 och 19.
Tal över 20.
Hälften
Hälften av 6.
Hälften av 12. Hälften av 50.
Förklara vad hälften betyder.
Dubbelt
Dubbelt så mycket som 5. Dubbelt så mycket som 4.
Dubbelt så mycket som 100. Dubbelt så mycket som 15.
Förklara vad dubbelt betyder.