👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So, JEG, religion v.21-23

Skapad 2022-05-25 13:48 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret. Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna .

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Det vi huvudsakligen kommer att fokusera på inom delmomentet i religion är

·        Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu

·        De stora världsreligionernas högtider direkt kopplat till kalender, årstider och heliga rum

·        Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler hos världsreligionerna, knutna till högtider och deras utövande.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer variera undervisningen inom religionskunskap och arbeta utifrån följande metoder:

·        Utgångpunkten i vårt arbeta och den huvudsakliga fakta kommer från läromedlet PULS religion

·        Vi kommer även att läsa läromedlet Puls samt kommer vi se och diskutera filmer från SLI.se

·        Utöver detta kommer vi läsa, skriva fakta, arbeta med begrepp och diskutera innehållet vi läst eller sett i par, grupper och helklass.  Eleverna kommer även att fylla i en egen högtidskalender

 

Vad blir du bedömd på?

·        När vi arbetar med området högtidskalendern och heliga rum kommer din kunskap att provas genom att man deltar i klassdiskussioner om högtiderna.

·       Att man under lektionerna avslutar sin egen högtidskalender

·        Att man, kort, kan göra en muntlig redogörelse för en av högtiderna och dess betydelse

·        Under hela arbetsområdet kommer förståelse för begrepp att testats och bedömas

 

Vad ska du lära dig!

·        Få förståelse för sitt eget sammanhang och sin plats i samhället

·        Få förståelse för att alla religioner ser olika ut men har mycket gemensamt

·        Få förståelse för de olika högtidernas religiösa innebörd

·        Få förståelse i vilket religiöst rum som dessa högtider utövas i

·        Får chansen att internalisera högtidskalendern.