👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställning, år 5

Skapad 2022-05-25 13:47 i Björkåsskolan Grundskolor
Ett arbetsområde där du skall utveckla din förmåga att kommunicera muntligt via en muntlig presentation.
Grundskola 5 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska ta reda fakta om en barnboksförfattare och presentera det muntligt inför klassen

Innehåll

Syfte

Syftet med detta avsnitt är att eleverna ska sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • söka information från olika källor och värdera dessa

Centralt innehåll

  • Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

  • Tala tydligt och i lagom tempo så att alla förstår vad som sägs

  • Hålla en röd tråd i presentationen som underlättar för åhörarna att hänga med

  • Använda kroppsspråket för att visa ditt engagemang

  • Påbörja och avsluta presentationen på ett effektfullt 

Matriser

Sv SvA
Muntlig framställning (VH)

Disposition

Grundläggande
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Inledning
Inledning finns, t.ex. med en förklaring till varför ämnet valts.
Inledningen är intresseväckande, t.ex. genom att en fråga ställs.
Inledningen har en personlig prägel som skapar förväntningar.
Avslutning
Ett försök till avslutning görs med lyckas inte riktigt.
Avslutningen är tydlig och alla som lyssnar förstår att det är slut och gör försök till att summera.
Avslutningen är tydlig och knyter ihop och summerar alla delar av framförandet.
Röd tråd
Upplägget är enkelt och går att följa och förstå. Ett försök till att ha en röd tråd görs.
Det finns en röd tråd som gör framförandet lätt att följa.
Det finns en tydlig röd tråd och en logisk uppbyggnad - som ej behöver vara kronologisk.

Engagemang

Grundläggande
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Kroppsspråk
Framförandet genomförs med försök till engagemang genom att använda enstaka gester.
Engagemang i framförandet finns genom att t.ex. visa intresse för ämnet. Använder gester för att förstärka presentationen.
Engagemang i framförandet görs väldigt tydligt genom att t.ex. visa intresse för ämnet. Använder gester för att förstärka presentationen.
Kontakt med åhörarna
Försöker ha ögonkontakt med åhörarna men behöver stöd i manus.
Ögonkontakt med åhörarna. Behöver inte titta så mycket i manus.
Utstrålar säkerhet i kontakten med åhörarna t.ex. genom ögonkontakt med hela publiken. Manus används enbart som stöd.

Tala

Grundläggande
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Tydlighet
Talet är i huvudsak tydligt.
Talet är ganska tydligt.
Talet är väldigt tydligt.
Tempo
Talar i passande tempo.
Talar i ganska bra tempo.
Talar i väldigt bra tempo.
Pausering
Pausering finns.
Gör passande pauseringar i framträdandet.
Gör medvetna och effektfulla pauseringar.
Ny aspekt