👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik 4-6

Skapad 2022-05-25 14:51 i Oskarshamns Grundsärskola Oskarshamn
Grundsärskola 4 – 6 Musik
I ämnet musik utvecklar du din förmåga att: -sjunga och spela olika instrument - lyssna till och prata om musik - skapa musik och kombinera musik med t.ex dans, rörelse och drama. Du lär dig också ord som är speciella för ämnet musik.

Innehåll

Syften för ämnet musik 

Se nedan Kopplingar till läroplanen

Innehållet i ämnet musik

Se nedan Centralt innehåll

Så här jobbar vi på musiklektionerna.

Musikundervisningen är uppdelad på två tillfällen i veckan. På måndagar är vi i vårt ordinarie klassrum och jobbar oftast med teori och lyssnande. På torsdagar har vi tillgång till musiksal och arbetar praktiskt, tex spelar gitarr, ukulele keyboard, trummor, boomwhackers och sång. 

 

De teoretiska passen under vårterminen:

- Vi tar reda på fakta om några artister/grupper och jämför olika musikstilar. Varje elev får välja en artist som de gör en presentation om på sin dator.

Kunskapskrav: Vid jämförelser mellan olika typer av musik bidrar eleven till resonemang om musikens utformning och om samband, likheter och skillnader.

 

- Ord, begrepp och symboler.

Vi utgår bl.a. från programserien Dock'n Roll från Svt Play där vi på ett lekfullt sätt lär oss nya begrepp inom musiken. Dessa begrepp och symboler omsätter vi sedan i praktiken och testar oss fram när vi spelar eller sjunger.

Syfte: Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

 

- Aktivt lyssnande

Utifrån filmen "Småkryp" tittar och lyssnar vi efter detaljer, vilka ljud som påverkar vår upplevelse. 

 

 

De praktiska passen under vårterminen:

- I musiksalen spelar vi olika låtar och får tillfälle att prova på att spela ackord/melodi på gitarr, ukulele, keyboard, boomwhackers och trummor. Vi sjunger också i enkla stämmor. 

Kunskapskrav: Medverka i att sjunga, Ensemblespel, Anpassning av sitt musicerande.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,
  Mu
 • kombinera musik med andra uttrycksformer,
  Mu
 • jämföra och reflektera över musik från olika genrer, tidsepoker och kulturer, och
  Mu
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former och genrer: unison sång, kanon och ensemblespel.
  Mu  4-6
 • Imitation med röst, rörelser, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Skapande av egen musik, till exempel till text eller bild.
  Mu  4-6
 • Musikaliska symboler med bild, färg, siffer- eller bokstavsstöd, till exempel noter och ackord.
  Mu  4-6
 • Musikens byggstenar, till exempel rytm, tempo och melodier.
  Mu  4-6
 • Musikens formelement, till exempel intro, vers och refräng.
  Mu  4-6
 • Musik i olika kulturer och från olika epoker, till exempel folkmusik och populärmusik.
  Mu  4-6
 • Musikassociationer: bilder och känslor som kan uppstå när man lyssnar på musik.
  Mu  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet musik för att till exempel samtala om musik och utvärdera arbetsprocesser.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Vid jämförelser mellan olika typer av musik bidrar eleven till resonemang om musikens utformning och om samband, likheter och skillnader.
  Mu  E 6