👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Mjölkbil Åk 6

Skapad 2022-05-25 16:13 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 6 Teknik

Innehåll

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MJÖLKBIL

eller någon annan 1-literskartong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn: __________________________
Syfte

 

 • utveckla förmågan att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

 

 • utveckla förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

 

 • utveckla förmågan att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

 

 

 

Förmågor

 

 • följa instruktioner

 

 • planera, genomföra och slutföra arbeten

 

 • redovisa och motivera (muntligt och skriftligt)

 

 • uttrycka kunskaper/erfarenheter

 

 • reflektera (självvärdering)
Mål


·       Du kan se behovet, ge förslag på lösningar och bygga en fungerande mjölkbil.


·       Du kan resonera kring fördelar och nackdelar med olika tekniska lösningar.


·       Du kan dokumentera ditt arbete med hjälp av ritningar och texter.
Du använder förklarande ord, begrepp, symboler och måttangivelser då du beskriver.


·       Du kan beskriva hur din bil är uppbyggd och hur du använt de olika materialen.

 

Genomförande

Du ska på egen hand göra en ritning över det som senare ska bli din mjölkbil i det praktiska momentet. Ritningen ska visas för din lärare Ola Samson innan du får börja bygga bilen. När bilen är byggd så ska du skriva en teknisk rapport.

 

 

Ritningen ska vara klar senast 28 april år 2022.

Datum när bilen och den tekniska rapporten ska vara klar ger läraren besked under projektets gång.

 

 

 

Material

Du får bygga bilen med hjälp av följande material:

 

 • 1 st en liters Mjölkpaket

 • 4 st Trähjul 35 mm

 • 1 st Sugrör 150 mm

 • 1 st Blomsterpinne 240 mm

 • 4 st Gummiband

 • 1 st Ballong

 • Papper – Vitt eller färgat

 • Kartong

 • Tejp

 • Lim

 • Limpistol med limstift 1 st

 • Färgpennor

 • Sax

 • Passare

 • Brytbladskniv

 

 

 

OBS! Om du vill använda något annat material får du ansöka om det med en förklaring om varför. Läraren ska godkänna det material du ska använda.

 

 

Utmaning

I uppgiften ingår att medverka i en tävling. Kategorierna är:

 • snyggast bil

 • rullar längst ner för en ramp 

För att visa att du uppnår målen gör du följande:

 

·       Du gör en ritning på A3-papper på din mjölkbil.

·       Du bygger en bil som rullar.

 

·       Du skriver en teknisk rapport.

 

Läraren ansvarar för att under arbetets gång ge muntlig feedback till eleverna. Läraren lämnar ett skriftligt gensvar till varje elev när arbetet är klart. 

Bedömning

 • Ritning: Hur tydlig din ritning är. Du visar hur många ritregler du använder dig av.
  Ta hjälp av:
  Ritteknik vyer - YouTube

 • Mjölkbilens konstruktion: Hur väl du har följt din ritning. Hur snyggt du har byggt t ex hur mycket lim som syns, hur hjulaxlarna sitter.

 • Teknisk rapport: Hur utförlig din tekniska rapport är med t ex dina motiveringar och tankar.

 

 

 

 

 

 

Teknisk rapport
Skriv mjölkbilens namn som rubrik.

 

 1. Skriv mjölkbilens namn och skriv varför du valde det namnet.

 

 1. Skriv ner dina motiveringar och tankar kring din bil. Använd dig av de begrepp som vi har pratat om. Det kan exempelvis handla om bilens:

 

  1. Form – Varför ser bilen ut som den gör? Beror det på design, luftmotstånd eller något annat?

  2. Material – Vad har du för motiveringar över materialet du har valt.
   Tänkte du på bl a miljö och/eller funktion?

  3. Konstruktion – Vilka tankar hade du för att bilen skulle rulla långt? Tänkte du på exempelvis avståndet mellan hjulaxlarna, speciella mått på bilen?

  4. Skriv gärna fler egna motiveringar.

 1. Vad var lätt/klurigt när du gjorde din ritning?

 

 1. Beskriv i punkterform, steg för steg, hur du byggde din mjölkbil.

 2. Hur tycker du att det gick att följa din ritning? Gjorde du några förändringar? I så fall vilka? Varför gjorde du dessa förändringar?

 

 1. Beskriv hur du testade din mjölkbil. Vilka justeringar fick du göra? Fungerade din mjölkbil som du tänkt dig från början?

 

 1. Om du fick bygga om mjölkbilen, vilka förändringar skulle du göra? Varför?

 

 1. Övrigt - Finns det någon övriga fakta, information m.m. som inte har framkommit i rapporten kan du skriva det här.
  Finns det något begrepp du vill förklara?

 

 

 

Beskrivning: MCj03407560000[1]

 

 

 

All lycka till nu alla Kärlekens skolas bilingenjörer!

 

 Ritregler: Se i dina ritningar som du har tränat på samt på länken nedan.

Matriser

Tk
Teknik - Mjölkbil

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ritning
Eleven visar hur många ritregler som eleven använder.
Eleven gör en enklare skiss där eleven använder sig av några ritregler.
Eleven gör en utvecklad skiss där eleven använder många ritregler.
Eleven gör en välutvecklad skiss där eleven använder alla eller näst inpå alla ritregler.
Mjölkbilen
Eleven visar hur väl eleven har följt sin ritning eller motiverar sina ändringar. Eleven visar bl a hur väl bilen är byggd, vilken form och design bilen har, hur långt och rakt bilen åker.
Eleven gör en enkel fysisk modell i form av en mjölkbil.
Eleven gör en utvecklad fysisk modell i form av en mjölkbil.
Eleven gör en välutvecklad fysisk modell i form av en mjölkbil.
Teknisk rapport
Eleven skriver och förklarar sina tanker med sin mjölkbil. Eleven motiverar t ex mjölkbilens form och design.
Eleven gör en enkel dokumentation.
Eleven gör en utvecklad dokumentation.
Eleven gör en välutvecklad dokumentation.