👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2022-05-26 10:11 i Äsperedskolan Borås Grundskola
Grundskola 2 NO (år 1-3)
I arbetet om skogen får du lära dig om våra vanligaste lövträd och barrträd. Du får lära dig vad trädets delar heter, varför löven ändrar färg på hösten, varför de flesta barrträd har kvar sina barr under vinter samt mycket mer.

Innehåll

Du ska kunna

Våra vanligaste lövträd, speciella kännetecken, frukter
trädets delar
användningsområden
årsringar
varför löven ändrar färg på hösten
våra barrträd 
varför de flesta barrträden inte tappar barren på vintern
vem har ätit av kotten

 

Matriser

NO
skogen

Rubrik 1

träna mer - ej godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Kan förklara fenomen i naturen, varför löven blir röda på hösten, varför barren s
  • NO
  • NO
  • NO  1-3
Eleven behöver stöd för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i naturen
Eleven kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i naturen, på i stort sett rätt sätt.
Eleven kan använda korrekta och relevanta kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i naturen– med hänsyn till årskursen – på lämpligt sätt.
Förmågan att genomföra undersökningar
  • NO
  • NO  1-3
  • NO  1-3
Eleven behöver stöd för att genomföra fältstudier och enkla undersökande uppgifter.
Eleven kan genomföra fältstudier och enkla undersökande uppgifter tillsammans med kamrat
Eleven kan självständigt genomföra fältstudier och enkla undersökande uppgifter utifrån givna instruktioner.
Förmåga att dokumentera undersökningar
  • NO  1-3
Eleven behöver hjälp med att dokumentera under arbetet och redovisa ett resultat.
Eleven kan dokumentera under arbetet och redovisa ett resultat.
Eleven kan noggrannt dokumentera sitt arbete och redovisa resultatet på ett tydligt sätt.
Ge exempel på löv- och barrträd samt sortera dem i respektive grupp. Kan namnge trädets delar.
  • NO
  • NO  1-3
Eleven kan ge ett par exempel på lövträd eller barrträd. Kan namnge någon av trädets delar.
Eleven kan ge 4-5 exempel på lövträd och barrträd, samt sortera dem i rätt grupp. Kan de flesta av trädets delar.
Eleven kan samtliga lövträd och barrträd vi arbetat med, samt sortera dem i rätt grupp. Kan trädets alla delar.