👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Katastrofer 2022

Skapad 2022-05-26 13:42 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Geografi
Hur ser det ut i jordens inre? Hur bildas en bergskedja? Varför blir det jordskalv på vissa platser? Skulle du vilja bo nära en vulkan? Jordens yta formas och omformas i ett oändligt kretslopp. Detta sker genom krafter som människan inte kan rå på. Vi kan bara försöka förutse och förebygga så att skadorna inte blir för stora och att antalet drabbade människor blir så få som möjligt.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

I ett grupparbete i form av en inspelning berättar ni om och visar hur naturens egna processer (jordbävningar, vulkanutbrott, tsunami) fungerar och konsekvenserna av dem.

I denna resonerar du också kring hur landskapet får människor att anpassa sig till naturen och vad människor utsätts för vid eventuella naturkatastrofer.

Du använder dig av kartor och andra geografiska källor för att söka kunskap om jorden och naturen. Utifrån kartor drar du slutsatser om var på jorden vi hittar bergskedjor, vulkaner, jordbävningar, översvämningar med mera.

Du använder dig av kartor, både fysiska och digitala, för att lära dig namngeografi. 

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Dina kunskaper om naturens egna processer.
 • Din förmåga att resonera och dra slutsatser kring var jordbävningar, vulkanutbrott och tsunamis kan äga rum.
 • Din förmåga att resonera kring hur dessa katastrofer påverkar människor som bor i drabbade områden.
 • Din förmåga att använda kartor som en källa och dra slutsatser utifrån informationen i dessa.
 • Dina kunskaper i namngeografi. 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi går igenom och ser på film om jordens uppbyggnad och naturens egna processer.

Vi tränar på att använda kartan för att se hur jorden är uppbyggd, var plattgränserna går, var processerna äger rum, var människorna bor och var de största riskerna för naturkatastrofer finns.

Vi tränar på att dra slutsatser utifrån informationen vi får ut av kartan.

Vi tränar på att se orsaker till naturkatastrofer och konsekvenserna av dem.

Vi använder oss av digitala verktyg för att söka information och skapar små filmer om naturens processer och hur människor drabbas av och anpassar sig till att leva i dessa områden.

Vi övar på namngeografi.

Dokumentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9