👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmreflektion - Stockholm Filmfestival 2022 åk 8

Skapad 2022-05-26 17:45 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Grundskola 7 – 9 Svenska
Stockholm Filmfestival 2022 - Du visar läsförståelse och förmåga att resonera & tolka i form av en filmreflektion.

Innehåll

Arbetsbeskrivning

Vi tar del av Stockholm filmfestival 2022 och låter åk 8 välja att se en av följande tre filmer:

 • Sisterhood
 • Californie
 • The Fam

Därefter görs en filmreflektion utifrån följande frågeställningar:

 1. Vad upplever du att filmen handlar om?
 2. Finns det något tydligt tema i filmen?
 3. Finns det något underliggande budskap?
 4. Beskriv en scen som du upplevt särskilt stark och motivera ditt val!
 5. Hur tror du att fortsättningen blir? Hur kommer det att gå för karaktärerna? 

 

Bedömning

Fråga 1-2 bedöms utifrån att läsa och förstå olika sorters texter. Fråga 3-5 bedöms utifrån att tolka & resonera om texters budskap. Bedömningen redovisas i lärandematris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
LÄRANDEMATRIS FILMREFLEKTION ÅK 8 - Stockholm filmfestival 2022

FILMREFLEKTION - Stockholm filmfestival 2022: Sisterhood,Californie eller The Fam.

>>>
>>>
>>>
>>>
LÄSFÖRSTÅELSE
1 Vad upplever du att filmen handlar om? 2 Finns det något tydligt tema i filmen?
MED STÖD AV LÄRAREN kan eleven göra ENKLA SAMMANFATTNINGAR av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter. Behov finns att träna GRUNDLÄGGANDE LÄSFÖRSTÅELSE.
Genom att göra ENKLA SAMMANFATTNINGAR av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven GRUNDLÄGGANDE LÄSFÖRSTÅELSE.
Genom att göra UTVECKLADE SAMMANFATTNINGAR olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven GOD LÄSFÖRSTÅELSE.
Genom att göra VÄLUTVECKLADE SAMMANFATTNINGAR av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven MYCKET GOD LÄSFÖRSTÅELSE.
TOLKA & RESONERA OM BUDSKAP
3 Finns det något underliggande budskap? 4 Beskriv en scen som du upplevt särskilt stark och motivera ditt val! 5 Hur tror du att fortsättningen blir? Hur kommer det att gå för karaktärerna?
MED STÖD AV LÄRAREN kan eleven föra ENKLA OCH TILL VISS DEL UNDERBYGGDA RESONEMANG om TYDLIGT FRAMTRÄDANDE BUDSKAP i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra ENKLA OCH TILL VISS DEL UNDERBYGGDA RESONEMANG om TYDLIGT FRAMTRÄDANDE BUDSKAP i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL UNDERBYGGDA RESONEMANG om budskap som är tydligt framträdande och BUDSKAP SOM KAN LÄSAS MELLAN RADERNA i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra VÄLUTVECKLADE och VÄL UNDERBYGGDA RESONEMANG om budskap som är tydligt framträdande och BUDSKAP SOM KAN LÄSAS MELLAN RADERNA eller ÄR DOLDA .