👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 4, läsåret 21/22, Ljungskileskolan.

Skapad 2022-05-27 10:52 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Grundskola 4 Musik
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om musik ökar möjligheten att delta i samhällets kulturliv.

Innehåll

Förmågor:

Kommunikation

 • Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. 

Reflektion

 • Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. 

Kreativitet

 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Undervisning:

På lektionen kommer du att få:

 • musicera tillsammans med andra.
 • lära dig hur man värmer upp din röst.
 • använda musik i dans, lek och rörelse.
 • spela en enklare melodi.
 • lära dig om hur du skyddar din hörsel vid musikalisk aktivitet.

Elevens mål

På lektionen förväntas du:

 • delta i gemensam sång.
 • delta i rytmikövningar.
 • imitera och improvisera rörelser, dans och rytmer.
 • delta i sång och dansövningar.
 • delta när vi musicerar tillsammans och enskilt.
 • uttrycka musikaliska tankar och idéer.
 • lyssna aktivt på musik och beskriva känslor, händelseförlopp och hur vi påverkas av den.

Detta kommer att bedömas

Sång & röst

 • Din förmåga att sjunga i grupp.
 • Dina kunskaper om hur du tar hand om din röst.

Spela

 • Din förmåga att spela en enklare melodi.

Gehör

 • Din förmåga att härma en enkel melodi.
 • Din förmåga att kunna skilja på dur eller moll.

 

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under lektionerna. Ibland genom praktiskt utförande och ibland på en mer teoretisk grund.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Musik år 4, läsåret 21/22, Ljungskileskolan.

SÅNG & RÖST

På väg
Visar förmåga
Visar god förmåga
Sång i grupp
Du sjunger sporadiskt med i gemensam sång.
Du visar, t ex genom kroppshållningen, att du sjunger med aktivt i sånger av olika karaktär och svårighetsgrad.
Du visar särskild skicklighet i sång t ex genom att sjunga en egen stämma och med engagemang.

SPELA

På väg
Visar förmåga
Visar god förmåga
Rytm
Du kan med stöd utföra olika rytmkomp med hjälp av stamp, handklapp eller rytminstrument.
Du kan utföra olika rytmkomp med hjälp av stamp, handklapp eller rytminstrument.
Du kan utföra olika rytmkomp med hjälp av stamp, handklapp eller rytminstrument. Du kan komma på egna rytmkomp.
Melodi
Du kan med viss stöttning spela en enkel melodi.
Du kan spela en enkel melodi.
Du kan med god säkerhet spela en enkel melodi.
Timing och flyt
Du spelar eller sjunger med någorlunda timing och flyt.
Du spelar eller sjunger med timing och flyt.
Du spelar eller sjunger med god timing och flyt.
Begrepp
Du har kännedom om begrepp som puls, rytm och tempo.
Du förstår och använder dig av begrepp som puls, rytm och tempo.
Du förstår och använder dig av begrepp som puls, rytm och tempo i samspel med andra.

SAMTALA & RESONERA

På väg
Visar förmåga
Visar god förmåga
Musiklyssning
Du kan hjälpligt beskriva känslor och händelseförlopp i presenterad musik.
Du visar att du kan beskriva känslor och händelseförlopp i presenterad musik genom att svara på frågor. Du kan dra egna paralleller till egna upplevelser.
Du visar att du kan beskriva känslor och händelseförlopp i presenterad musik. Du drar paralleller till egna upplevelser och använder olika musikaliska termer för att beskriva din analys.