👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Framtidsglasögon

Skapad 2022-05-30 10:32 i Enskedefältets skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Bild
Vad ser du i din framtid? Yrke, kärlek, boende, resor, lycka?

Innehåll

Centralt innehåll: 

·       Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

·       Verktyg för teckning och hur dessa benämns.

·       Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders utformning och budskap.

Vad ska du kunna?

·       Mål och syfte med uppgiften är att du ska göra ett självporträtt med solglasögon.

·       Du ska kunna visa vad som är typisk för just dig och vad du ser i din framtid.

·       Du ska få lära dig hur man med hjälp av detaljer och symboler kan berätta något om dig själv.

Hur ska vi göra?

·       Vi ska titta på och analysera tidigare elevers liknande bilder för att få inspiration.

·       Du ska färglägga och klippa ut ett par glasögon och därefter teckna ett porträtt av dig själv.

·       I solglasögonen ska du sedan rita dina nuvarande intressen och vad du ser i din framtid, antingen den närmsta framtiden eller framtiden om flera år.  

 

Hur vet jag att du kan?

·       Du ska få visa vad du kan genom hur du arbetar under lektionerna och genom kvaliteten i din slutbild. Du visar det genom hur du använt tuschpenna och symboler i dina glasögon samt hur du använt flaskfärg eller akvarellfärg i ditt porträtt och följt instruktioner för varma och kalla färger. 

 

Bedömningen kommer att ske utifrån bedömningsmatrisen i bild.

Matriser

Bl
Kunskapskrav Bild åk 6

E
C
A
Framställa bilder
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kom-municerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg och material
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Formulera & välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.