👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kollaskolans PP, Idrott och hälsa/Friluftsliv och utevistelse år 3

Skapad 2012-06-19 10:53 i Lackarebäcksskolan F-3 Mölndals Stad
Idrott och hälsa/Friluftsliv och utevistelse år 3
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Vår natur är underbar, häng med oss ut!

Innehåll

Syfte

Varför?

För att du skall kunna hitta i städer, köpcentrum och olika naturmiljöer kommer du att få träna upp din orienteringsförmåga.

Det här kunskapskravet handlar om naturen och utemiljön som en plats för fysiska aktiviteter, vila och rekreation. Genom undervisningen ska du få kunskap om olika förutsättningar för, och upplevelser av, att vara utomhus i olika väder och vid olika årstider.

Du kommer också få lära dig att ta hänsyn till naturen och dina kamrater samt fundera över säkerhet i samband med lekar, spel och vid natur-och utevistelse.

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Vad?

Du kommer att få orientera och lära dig karttecken, leka och röra på dig ute i naturen under olika årstider, lära dig om allemansrätten samt hur du ska vara en bra kamrat.

Så här kommer vi att arbeta

Hur?

Du kommer att få se på film om sprintorientering och få lära dig de karttecken du behöver.
Du kommer att få fortsätta ditt orienterande i skolans närmiljö med tex stjärnorientering och linjeorientering och kommer då att använda dig av kartor med mer detaljrikedom. 

För att du ska få en större förståelse för allemansrätten kommer du att få gå ut i naturen och prata om rättens praktiska betydelse.Vi kommer att samtala med dig under lektionerna så att du får ord till ditt ordförråd som du sedan kan använda i samtal om dina upplevelser av lek, natur och utevistelser.

Vi kommer att utföra olika lekar och motorikbanor i olika miljöer. I och med detta kommer du få träna på säkerhet och hänsynstagande.

 

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

din förmåga att: 
 • delta i grovmotoriska grundformer och redskapsövningar som innefattar sammansatta motoriska grundformer i natur- och utemiljöer och varierar och anpassar dina rörelser till aktiviteten.
 • orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
 • känna igen de vanligaste karttecknen. 
 • genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till allemansrättens grunder.
 • delta i samtal om egna upplevelser av fysiska aktiviteter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3