👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Område 3 Bromma- Alla barn har samma rättigheter och lika värde

Skapad 2022-05-30 13:26 i 062201 Förskolan Ulvsunda Slottsväg 19,22 Stockholm Bromma
Förskola
Från Verksamhetsplan 2022 i förskoleområde 3

Innehåll

Enhetsmål:

Alla barn har samma rättigheter och lika värde

Förväntat resultat:

Alla barn får möjlighet till inflytande och känner delaktighet

Flickor och pojkar har samma utrymme i utbildningen

 

Vart ska vi? Hur gör vi?

Beskriv den långsiktiga planeringen för arbetet med detta enhetsmål utifrån:

Vilka är de didaktiska valen, vad, hur och varför? Dela i mindre grupper åldersindelat / blandat. I vissa fall behöver en del av barnen stöd av de som vågar i lärandet. Åldersindelat där utmaningen oftast är högre och även då kraven. Vi delar inte barnen efter kön vårt material är könsneutralt. Vi har ständigt levande diskussioner om allas lika värde oavsett kön och ålder. Dramatiserar eller hittar andra sätt att hjälpa barnen att förstå sin egen roll och påverkan via tex "Djuren på djuris"UR. Uppmärksamma "Rocka Sockorna" 

Pedagogernas förhållningssätt i mötet med barnet är inte baserat på skillnader i kön eller yttre attribut. 

Vilka undervisningsområden ska vi koppla till enhetsmålet?

Vilka förmågor vill vi att det ska ge barnen? Empati, medkänsla, omsorg, öppen sinnesbild där andras kultur får plats. Normalitetstänk. 

Turtagning, bli lyssnad på och kunna lyssna.

Vi tar även hjälp av vh när det behövs.

 

Hur blev det? Var är vi?

Vad är resultatet? Hur ser vi det? Ett svårt men lika viktigt område som är grunden till allt lärande. Svårt ibland med saker som verkar så enkla men som ändå känns viktiga, tex att säga hej, när man kommer på morgonen. Är det viktigt?

Vad är barnens förnyade kunnande? En del blir bra på konfliktlösning, att våga söka hjälp från vuxna.